İstanbul’da doğdu. Ortaokul, lise, lisans eğitimini 1991 – 2001 yılları arasında İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Çalgı Bölümü’nde tamamladı.

Hocası Neyzen, Dr. Süleyman Erguner’le çalıştı.

1999 yılında TRT İstanbul Radyosunda ney icracısı olarak üç sene görev aldı.

2001 yılında İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Bilimler Bölümü Türk Müziği programında Lisans üstü/Master eğitimine başladı.

2006 yılında İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müzikoloji ve Müzik Teorisi programında doktora öğrenimine başladı. Prof. Ruhi Ayangil’le Ali Ûfki – Sultan III. Selim 17. -20. yy dönemleri, Prof. Ş.Şehvar Beşiroğlu’yla müzikolojiye giriş, sistematik müzikoloji ve Dr. Süleyman Erguner ile makam, yorum ve dinî musiki üzerine çalıştı.

2011 yılında tamamladığı, Coğrafi Yayılım, Kültür-Medeniyet Etkileşimleri Çerçevesinde Ney isimli doktora teziyle; Türk, Arap ve İran ney icra teknikleri üzerine karşılaştırmalı bir çalışma ele aldı. Bu çalışma çerçevesinde Şam, Halep bölgelerinde alan araştırmasında bulundu. Bölge neyzenleriyle ney icralarında bulundu. Uluslararası Ney Festivali, BBC Londra Senfoni Orkestrası, Yusuf İslam, NDR Radyo Filarmoni, BBC Berlin Senfoni gibi orkestra-topluluklarla yurtdışı ve yurtiçinde çeşitli projelerde ney’iyle yer aldı.

Sahne, albüm, stüdyo çalışmaları kapsamında ulusal-uluslararası farklı projelerde yer almış ve çalışmalarına devam etmektedir.

Tüfekçi, halen İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarında Ney (Dr.) Öğretim Görevlisi olarak çalışmaya devam etmektedir. Ney’de Teknik Çalışmalar isimli egzersiz-etüt çalışmalarının oluşturduğu kitabı Pan Yayıncılık tarafından yayımlanmıştır. Evli ve Alimansur isminde bir erkek çocuk babasıdır.

X