1725 civarında doğan Fonton, Türkçe ve Arapça öğrendikten sonra 1746’da, İstanbul’a gelmiş ve 1753’e dek 7 yıl kalmıştır. Daha sonra Halep, Kahire ve İzmir’deki Fransız Konsolosluklarında dragoman (tercüman) olarak görev yapmıştır.

Fonton’un ölüm tarihi ve öldüğü yer tespit edilememiştir. Ömrünün en büyük bölümü Osmanlı İmparatorluğu sınırları dahilinde geçmiş olan Şarklı şarkiyatçının buralarda öldüğü tahmin edilebilir.

1751 yılında yazdığı Şark Musikisi-Avrupa Musikisiyle Karşılaştırmalı Bir Deneme’de Fonton, Osmanlı İmparatorluğu’nun başkentinde musıkinin öğrenimi ve icrasıyla ilgili pratik ve somut bilgiler vermenin yanısıra, usuller, perdelerden sözetmekte ve 18. yüzyılda Klasik Türk Musıkisi’nde en çok kullanılan sazları (ney, tanbur, miskal, rebap) ayrıntılı bir biçimde tanıtmaktadır. Ayrıca altı tane musıki eserinin notasını kitabına eklemiştir.