ERTUĞRUL OĞUZ FIRAT
Malatya, 1 Şubat 1923 – Ankara, 16 Ekim 2014
Tarımla uğraşan Sait Bey’in oğludur. Yirmi yaşına geldiğinde annesinin armağan ettiği bir piyanoyla müziğe başlayan Ertuğrul Oğuz Fırat, müzik kadar, şiir, öykü, deneme ve resim sanatlarında da verimli olmuş bir sanatçıdır. Istanbul Hukuk Fakültesi’nde hukuk öğrenimi görmüş,1948’de mezun olduktan sonra bir süre avukatlık yapmış ve 1959’dan sonra Anadolu’nun çeşitli illerinde yargıç olarak görev almış, 1979’da emekli olmuştur. Üniversitedeki öğrencilik yıllarında Karl Berger’den özel armoni dersleri almış, sonradan İlhan Usmanbaş ile modern teknikler üstüne çalışmış, ancak genelde kendi kendini eğitmiş bir müzikçidir.
1961-1985 yılları arasında Forum, Orkestra, Opus, Güney, Ankara Sanat ve Filarmoni dergilerinde müzikle ilgili birçok yazı yazmış; 1995’te Karmakarışık Öyküler Kitabı; 1997’de Seviçira başlıklı özyaşamöyküsü niteliğindeki kitabı yayınlanmıştır.
1971’de bestelediği Beşinci Yaylı Çalgılar Dördülü, EBU (Avrupa Yayıncılar Birliği) nin açtığı “Yaylı Çalgılar Değiştirim Programı”nda Kopenhag Dördülü tarafından seslendirilmiştir. 1989’da Berlin’deki Türk Haftası çerçevesinde keman-piyano için Ezgiler başlıklı yapıtı kemancı Götz Bernau ve piyanist Fazıl Say tarafından çalınmıştır. Yivcil Morun Seslenişi (klarinet-piyano) Nusret İspir ve Stony D.Lasry tarafından 2001’de Radio France’da canlı olarak çalınmıştır. Fırat, 1993-1995 arasında HÜDK’da müzik tarihi dersleri vermiştir.
İlk çalışmalarında geleneksel biçimlere yakın örnekler vermesine karşın, yapıtlarının genelinde yirminci yüzyıl müziğinin tüm yeniliklerini denemiştir. Her bestecinin yirminci yüzyılda yeni bir müzik dili yaratmak zorunda olduğuna ve bunun için özgür araştırmalar yaparak kendine özgü olanı bulması gereğine inanır.
Ertuğrul Oğuz Fırat’ın Op.24, Op.35, Op.37, Op.39, Op.49 ve Op.46 sayılı yapıtlarının yayın hakkı Seesaw Music Corp. (A.B.D.)’ye aittir. Diğer yapıtlarının yayın hakkı kendisine aittir.

ERTUĞRUL OĞUZ FIRAT
Malatya, February 1,1923 – Ankara, October 16, 2014
His father Sait Bey, was involved in agriculture. At the age of 20, he started to play the piano that he was given as a gift by his mother. In addition to being a composer, he is also a painter, poet and a short story writer as well as an essayist and a critic. He studied at the Faculty of Law in Istanbul University. After graduation he worked as a lawyer for a while and from 1959 to 1979, until his retirement, he served in various places in Anatolia as a judge. During his university years he took private harmony lessons from Karl Berger and later on he studied modern techniques with İlhan Usmanbaş, but in general he was self taught in music.
Between the years 1961-1985, he published numerous essays on music in various art magazines such as Forum, Orkestra, Opus, Güney, Ankara Samat and Filharmoni. In 1995 he published a book of short stories and in 1997 an autobiographical work entitled Seviçira.
His Fifth String Quartet (1971) was performed by the Copenhagen Quartet in EBU’s exchange program. In 1989 his violin and piano piece, Songs, was performed by Götz Bernau and Fazıl Say as part of the Turkish Week program in Berlin. Evcil Morun Seslenişi (clarinet-piano) was performed by Nusret İspir and Stony D.Lasry in 2001 on a live broadcast of Radio France. Fırat taught history of music courses at Hacettepe University’s State Conservatory from 1993 to 1995.
Even though Fırat’s early compositions derived from traditional forms, in general he experimented with all the innovations of 20th century music. Ertuğrul Oğuz Fırat believes that each composer in the 20th century must have his/her own musical language and find his/her own unique vocabulary through experimentation and unrestricted research.
He holds the copyright to his works, except Op.24, Op.35, Op.37, Op.39, Op.46 and Op.49 which belong to the Seesaw Music corp. (U.S.A.).

BAŞLICA YAPITLARI / PRINCIPAL WORKS
Bale / Ballet
Op.7 Cambot Ardışı/ Suite (flüt, obua, klarinet, korno, piyano, çello, kontrbas, vurmalar / flute, oboe, clarinet, horn, piano, cello, doublebass, percussion), 1956
Op.41 Anadolu’da Çırakman Ateşleri -Ardış I / Suite-I (büyük orkestra / large orchestra), 1970-75
Op.47 Anadolu’da Çırakman Ateşleri-Ardış II / Suite-II (karışık koro ve büyük orkestra / mixed chorus and large orchestra), 1979
Op.53 Gerçek Simge Oyun (yalkın ır, koro, flüt, çello, 2 piyano / solo voice, chorus, flute, cello, 2 pianos), 1977-78
Orkestra/ Orchestra
Op.16 Orkestra Konçertosu No.1 / Concerto for Orchestra No.1, 1962-63
Op.19 Anısal Kaynaklar No.1 / Memorial Sources No.1, 1964
Op.20 Üç Dans / Three Dances, 1947-65 (1976)
Op.21 Karpuz Yiyen Eşek, 1965 (1976)
Op.40 Ve Sana Işığı Sorarlar (genişletilmiş üfleme ve vurma çalgılar orkestrası / enlarged ensemble of wind and percussion instruments), 1969
Op.45 Büyülü ve Susuz Arayışlar (orkestra konçertosu,No.2/ concerto for orchestra, No.2),1968-73
Op.51 Türkiye-I (orkestra için dokuz parça / nine pieces for orchestra), 1976-77
Op.57 Büyülü ve Susuz Arayışlar (Orkestra Konçertosu, No.2 / Concerto for Orchestra, No.2) (Op.45’in değişik düzenlemesi/ New arrangement of Op.45), 1979-80
Op.69 Anısal Kaynaklar II, 1982
Op.94 Coşku Basamakları (bas tuba, klarinet, fagot ve orkestra/ bass tuba, clarinet, bassoon and orchestra), 2001-2002.
Şan ve Orkestra / Voice and Orchestra
Op.5 Şangırtı-Senfoni No.1 / Symphony No.1 (soprano, tenor, karışık koro ve orkestra / soprano, tenor, mixed chorus) 1955, 1978
Op.6 Zamanın Örümceği (soprano, orkestra / soprano, orchestra), 1955, 1978
Op.13 Ir ve Çalgılar için Küğ / Music for voice and Instruments, 1957, 1961
Op.23 İneğe Övgü (ır ve küçük orkestra / voice and small ensemble), 1965
Op.55 Ölümlerde Çöl-Çığlık (2 şarkıcı ve orkestra / for two voices and orchestra),1979
Op.61 Dranas’ın Yırı üzerine Şarkı (bariton ve çalgı topluluğu / baritone and ensemble), 1980
Op.64 Atatürk- Biçim:I / Atatürk-Form:1(oratoryo / oratorio), 1970-81
Op.71 Atatürk- Biçim: 2 / Atatürk-Form:2 (oratoryo/ oratorio),1983-84

Solo çalgı ve Orkestra / Concertos
Op.8 Diriliş / Revival (çello, orkestra /cello, orchestra ), 1956, 1979
Op.27 Ölümsüz Olana Ağıt (Keman Konçertosu No.1 / Violin Concerto No.1), 1965-1967
Op.28 Kaynak Sonunu Bekliyordu (Viyola Konçertosu No.1 / Viola Concerto No.1), 1967, 1975
Op.34 Çoğul Yalnızlık (Keman Konçertosu No.2 / Violin Concerto No.2), 1968, 1983
Op.35 Kanıtsız Günlerin Oldusu (Viyola Konçertosu No.2 / Viola Concerto No.2), 1968
Op.39 Uygar Çığlıklarla (Fagot Konçertosu / Bassoon Concerto), 1968-69
Op.46 Yitmiş Işık Çizgisi Ardından, Uyanış (Piyano Konçertosu, No.1/ Piano Concerto No.1), 1969-72
Op.54 Bir Sevinin Devingen Dirim Düzeni (Org Konçertosu / Organ Concerto), 1971-78
Op.56 Korkaklığa, Sessizliğe ve Ölüme Karşı Yanıtdır (Piyano Konçertosu No.2 / Piano Concerto No.2), 1979
Op.58 Yivcil Morun Seslenişi (2)- (Klarinet Konçertosu/ Clarinet Concerto), 1980
Op.59 Uzak ve Yakın Çağrılar (Trompet Konçertosu/ Trumpet Concerto), 1980
Op.62 Dönüşümler (Üçül Konçerto, obua, klarinet, fagot/ Trio Concerto, oboe, clarinet, bassoon), 1980
Op.72 Anadolu Mayası (2) (basklarnet ve orkestra için konçertomsu senfoni /symphony concertante for bass clarinet and orchestra), 1984
Op.73 1+2+3+4…Sonsuz (Keman Konçertosu, No.3 / Violin Concerto No.3), 1984
Op.80 Anadolu Mayası (3) (bas klarinet ve çello ikilisi için konçertomsu senfonisel bölüm/ symphony concertante for bass clarinet and cello solo), 1988
Op.82 Sevi Çığlıklarıyla Geçiyor (çembalo ve orkestra / harpsichord and orchestra), 1991-92
Oda Orkestrası ve Oda Müziği / Chamber Music
Op.1 Dördül Fa- Yaylılar Dörtlüsü, No.1/ String Quartet on F No.1, 1945-51
Op.2 Üçül No.1/ Trio No.1 (keman, çello, piyano / violin, cello, piano), 1950-51
Op.3 Üçlü Sonat- Üçül / Trio Sonata-Trio No. 2 (keman, klarinet, piyano / violin, clarinet, piano),1953-1954
Op.4 Eğlenceler (klarinet, piyano / clarinet, piano), 1954-55
Op.9 Dördül No.2 / String Quartet No.2, 1948-57
Op.10 Dördül No.3 / String Quartet No.3, 1954-57
Op.11 Sonatçık / Sonatina (viyola ve piyano / viola, piano), 1957-58
Op.12 Küçük Parçalar / Small Pieces (viyola, piyano / viola, piano), 1956-58
Op.14 Irsal Dördül / Quartet for voice and strings), 1957, 1961
Op.15 Devrimci Ortamda Sazların Cumhuriyeti- Üçül No.3 / Trio no.3 (flüt, keman, piyano / flute, violin, piano), 1961, 1977
Op.17 Anadolu Mayası-I (klarinet, piyano / clarinet, piano), 1963, 1981
Op.24 Yivcil Morun Seslenişi-I (klarinet veya keman ve piyano/ duo for clarinet or violin and piano) 1966, 1971
Op.25 Umursanmamış-Üçül No. 4 / Trio No.4 (alto ses, keman, klarinet, piyano / alto voice, violin, clarinet, piano), 1966,1977
Op.26 Güneş Yaprakları (çello, piyano / cello, piano), 1967
Op.29 Yokluk Evreninde Dönüşüm (keman, piyano / violin, piano), 1966, 1968
Op.31 Usançsız Tasarlama (çello, piyano / cello, piano), 1967-68
Op.32 Ezgiler / Melodies (keman, piyano / violin, piano), 1954-68
Op.33 Acı Gölgelerin Rastlantısında (keman, piyano / violin, piano), 1968, 1983
Op.42 Dördül No.5 / Quartet No.5, 1971-1977
Op.44 1+2+3+4…Sonsuz, Dördül No.6-Quartet No.6, 1971-78
Op.48 Anadolu Güneşleri (obua, piyano / oboe, piano), 1963-73
Op.49 Atatürk Savaşta ve Barışta-Op.30’un oda orkestrası uyarlanması/ chamber orchestra arrangement of Op.30, 1973
Op.52 Küğ / Music (çembalo veya piyano ve yaylılar / harpischord or piano and strings),1978
Op.60 Tohum ve Kıvılcımlar (üfleme beşlisi / wind quintet), 1980
Op.63 Uyumsuzluğun Uyum Odakları (flüt, obua, klarinet, fagot için yalkın parçalar veya birliktelik / flute, oboe, clarinet, basoon), 1981
Op.65 Süreklilik ve Orantı (fagot, klarinet trombon, glockenspiel, ksilifon, org veya piyano,viyola / basoon, clarinet, trombone, glockenspiel. xylophone, organ or piano, viola), 1981
Op.66 Tükenmezlik Ardında (2 klarinet, fagot, arp / 2 clarinets, bassoon, harp),1981
Op.68 Nice Seslerden Sonra (kontrbas, piyano / doublebass, piano), 1982
Op.74 Yivcil Morun Seslenişi (3) (flüt veya keman veya klarinet ve piyano / flute or violin or clarinet and piano), 1984
Op.75 Bağımsız Çığırgılar Ardışı-Üçül No. 5 / Trio No.5, (klarinet, viyola, piyano / clarinet, viola, piano), 1985
Op.76 Göm Alkışlarını Geçmişin -Üçül No.6 / Trio No.6, (keman, çello, piyano / violin, cello, piano), 1985
Op.78 Ağıtsal Dördül-Dördül No.7/ Quartet No.7, 1986
Op.83 Kalabalık Beyin Sormakla Çoğalmış (flüt veya keman ve org için veya flüt veya keman, piyano, çello, kontrbas / flute or violin and organ, or flute or violin and piano, cello, doublebass), 1991-92
Op.85 Azalan Işıkta, Karmakarışık- Dördül No.8 / Quartet No.8, 1995
Op.89 Irkılın Büyü Kırını (keman, korno, çembalo, org / violin, horn, harpsichord, organ), 1999
Şan ve Piyano / Voice and Piano
Op.18 Bağımsız Şarkılar / Independent Songs (bas / bass), 1963
Koro / Chorus
Op.43 Irsal Senfoni, No.2/ Vocal Symphony No.2 (eşliksiz / A Cappella), 1970-1978
Op.67 Türkiye (2), (altı yerel ezgi /six local songs), 1982
Op.81 Germencik Çığırgıları, (çocuk /gençler korosu, eşliksiz 9 parça/ 9 A Cappella pieces for children or youth chorus), 1989
Op.90 Eşliksiz Koro için Çığırgılar (A Cappella) 1999/ 2000
Piyano/Piano
Op.22 İki Piyano için Küğ / Music for two pianos, 1965
Op.30 Atatürk Savaşta ve Barışta, 1961-68
Op.36 Yerel Ezgiler Üzerine İmgesel Danslar, 1964-69
Op.37 Bölünmüş Uzantı, 1968-69
Op.38 Bağımsızlık Tutkusuna Sonat / Sonata, 1969
Op.50 Piyano İçin Üç Parça / Three Pieces for Piano, 1970-78 (1985)
Op.77 F.Liszt’i Anış (piyano ve eklenti gereçler / piano and added equipments), 1986
Op.79 Cehennemde Bir Mevsim Çalınmalıdır, 1986
Op.84 Karanlığın İçine Dört Bakış- Piyano Sonatı / Sonata, 1994
Op.86 Piyano İçin Altı Bölüm / Six movements for piano, 1996- 97
Op.91 Küğdeki Resimler (I)- Piyano için beş bölüm / Five movements for piano, 2000-2001
Op.92 Küğdeki Resimler (II)-Piyano için beş bölüm / Pictures on Music (II)-Five movements for piano, 2001
Op.93 Özgürlük Direnci-Çembalo için üç parça / Three piecesfor the harpsichord, 2001
Solo Çalgı / Solo Instrument
Op.70 Değişmeye Artık Zaman Kalmadı- Org İçin Üç Düşçe / Three meditations for the organ, 1982
Op.87 Çembalo için Deneysel İki Parça / Two Experimental Pieces for the Harpsichord, 1997,1999
Op.88 Kemancı Ustanın Büyü Kırını (solo keman / solo violin), 1997, 1999

[Evin İlyasoğlu, 71 Türk Bestecisi/71 Turkish Composers, Pan Yayıncılık, İstanbul, 2007]

DİSKOGRAFİ / DISCOGRAPHY
Org için Üç Düşçe’den Değişen Renkler/ Meditations for Organ
Leyla Pınar (org /organ) -“Yeni Bir Deyiş”
Museum /MMD/SABAM 16 368, MMD 010/93-CD

Üç Müzikli Şiir
Ece İdil (şan / voice), Meral Beşeli (piyano / piano)
Istanbul’dan Yeni Müzik (I. Uluslararası Modern Müzik Festivali)
Köln Pekelli Stüdyoları yapımı, Kaset/ Audio Casette

Gerçek, Simge, Oyun Op.53 / Reality, Symbol, Game Op.53
MİAM Oda Orkestrası / MIAM Chamber Music Ensemble – Robert Reigle
AK Müzik AK 701-2

Acı Gölgelerin Rastlantısında / In Coincidence of Sorrowful Shadows
Gökçen Küçük (piyano/piano) – Seda Baykara (keman/violin)
AK Müzik AK 808-2

Anadolu Mayası / Leaven of Anatolia
Gültekin Ulutaş (klarnet/clarinet) – Darya Yılmaz (piyano/piano)
AK Müzik AK 914-2

Umursanmamış / The Uncaring
EOF Oda Topluluğu / EOF Chamber Ensemble
AK Müzik AK 1008-2

Anadolu Güneşleri / Anatolian Suns
Gültekin Ulutaş (klarnet/clarinet) – Darya Yılmaz (piyano/piano) – Ercan Gören (viyola/viola)
AK Müzik AK 1204-2

Çağ Dışı Bağıran / A Cry Against the Times
İdil Biret (piyano/piano)
AK Müzik AK 1305-2

KİTAPLARI / BOOKS
Karmakarışık Öyküler Kitabı (Metis)
Umursanmamış (Pan Yayıncılık)
Seviçıra (Doruk)
Çağdaş Küğ Tarihi için İmler-1 (YKY, yeni baskısı Pan Yayıncılık tarafından yapılacaktır)

X