Tek bir sonuç gösteriliyor

Sale!

Abdülkâdir Merâğî ve Şerhu’l Edvâr’ı

18,00 16,20

İçindekiler :
ÖN SÖZ

KISALTMALAR

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM: ABDÜLKÂDİR MERÂĞÎ’NİN HAYATI VE ESERLERİ
I-HAYATI
1- Yaşadığı Çevre
2- Doğduğu Yer ve Doğum Tarihi
3- Ailesi ve Çocukluğu
4- Eğitimi ve Tahsili
5- Çalıştığı Siyaset Adamları
6- Mûsikîye ve Şiire İlgisi
7- Bestekârlığı ve Şahsiyeti

II-ESERLERİ
İKİNCİ BÖLÜM: XIV. YÜZYIL TÜRK MÛSİKÎSİ NAZARİYATI VE ŞERHU’L-EDVÂR’IN YERİ
I- XIV. YÜZYILDA TÜRK MÛSİKÎSİ
II- ŞERHU’L-EDVÂR’IN XIV. YÜZYIL TÜRK MÛSİKÎSİ NAZARİYÂTINDAKİ YERİ
A- ŞERHU’L-EDVÂR’IN ÖZELLİKLERİ
1- Şerhu’l-Edvâr’ın İçeriği
2- Şerhu’l-Edvâr’ın Nüshaları
3- Şerhu’l-Edvâr’ın Kaynakları
B- ŞERHU’L-EDVÂR’IN İNCELENMESİ
1- Abdülkâdir Merâğî’nin Mûsikî Anlayışı
a- Ses Teorisi
b- Perdeler ve Uzunluk Oranları
c- Aralık ve Aralıklarda Uyum ve Uyumsuzluk
d- Makam Âvâze ve Şubeler
e- Ud Tellerinin Düzeni ve Seslerin Çıkartılmısa
f- Abdülkâdir Merâği’de İkâ’ ile ilgili Devirler
g- Ud’da Mızrap Vuruş Tarzı ve Bazı Beste Örnekleri
2- Abdülkâdir Merâğî’nin Şerhu’l-Edvâr’da Getirdiği Yenilikler
3- Şerhu’l-Edvâr’ın Türk Mûsikîsi Açısından Önemi

SONUÇ

EKLER
I- ŞERHU’L-EDVÂR’IN TÜRKÇE TERCÜMESİ
II- ABDÜLKÂDİR MERÂĞÎ’NİN KULLANDIĞI BAŞLICA MÛSİKÎ TERİMLERİ
III- ŞERHU’L-EDVÂR’IN ORJİNAL NÜSHASININ KAPAK İLK VE SON SAYFA SURETLERİ
IV- ŞERHU’L-EDVÂR’IN TOPKAPI NÜSHASI