Tek bir sonuç gösteriliyor

Tedkik ü Tahkik

Mevlevî şeyhi, şair, neyzen, bestekâr, müzik bilgini Nâsır Abdülbâkî Dede (1765-1821) sırasıyla nağme ve makamları, bileşimleri ve usûlleri incelediği Tedkîk ü Tahkîk adlı eserini Hicrî 1209 yılında III.Selim`e sunmuştur. Eseri beğenen III.Selim`in birkaç bileşim daha yapılıp yazılmasını buyurması üzerine bir de Zeyl (Ek bölüm) kaleme almıştır. Yalçın Tura`nın açıklama ve notlarıyla zenginleştirerek günümüz Türkçesine aktardığı eser Türk müziğinin önemli kaynakları arasında yer alır.