Doğan HIZLAN/dhizlan@hurriyet.com.tr

SÖZSAZ İSTANBUL topluluğu Itrî’nin ölümünün 300’üncü yılı anısına bir CD yaptı.

UNESCO, 2012’yi “Itrî Yılı” ilan etti.
CD’nin kapağında, Yenikapı Mevlevihanesi 1597-1925 yazılı.
Topluluk daha önce de Sevdim Seni…, Sislendi Hava adını taşıyan iki CD çıkarmıştı.
Yeni CD’de Itrî’nin Hisar makamında bestesi ile ağır semaisini seslendirmiş.
Topluluğu tanıtmak isterim:
“Topluluk konserlerini değişik proje başlıkları altında gerçekleştirme prensibini benimsemiştir ve proje konularını Bizans’tan, Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerine kadar uzanan geniş bir yelpaze içindeki başlıklardan seçmektedir. Bu başlıklar erken dönem müzikolojik çalışmalar ile klasik, romantik, yakın dönem ve tasavvuf müziği eserlerinden örnekler şeklinde sıralanabilecek olup, eserlerin seslendirilmesi klasik icra tarzında yapılmaktadır.”
Bu CD’nin repertuvar anlayışı şöyle açıklanıyor: “Yenikapı Mevlevihanesi’nde yaşamış veya yolu bir şekilde buraya düşmüş bestekârların eserlerinden meydana gelmiş bir albüm.”
CD kitapçığında Yenikapı Mevlevihanesi’nden sonra İstanbul mevlevihaneleri hakkında da bilgi var.
Yenikapı Mevlevihanesi, 2007 yılında onarılmış, halen bir üniversiteye bağlı enstitü olarak kullanılmaktadır.
Kitapçıkta bilgilerin yanı sıra belgeler, fotoğraflar da yer almakta, Yenikapı Mevlevihanesi Türbesi’nde Yatanlar’la son buluyor.
Itrî’nin anısına CD’sindeki solistler ve saz sanatçılarının adları:
Solistler: Gül Yazıcı, Çiğdem Yarkın, İlhan Yazıcı, Veysel Dalsaldı, Kemâl Karagöz.
Saz sanatçıları:
Ferruh Yarkın (kudüm, bendir, daire),
Hakan Talu (tanbur),
Kemâl Karagöz (ney),
Can Gülbal (ney),
Serkan Mesud Halili (kanun),
Mete Aslan (ud),
Sercan Halili (kemençe),
Özgür Özgüler (viyolonsel).
Mevlevihanelere ait bilginin, bu mekânlarla müzik ilişkisini irdeleyen çalışmaların, özellikle genç kuşaklar için önemli bilgiler içerdiğini anımsatmak gereğini duyuyorum.
Eserlerin seslendirilmesinin klasik icra anlayışı içinde yapıldığını belirtmeliyim.
Televizyonlarda, radyolarda Türk müziği icralarını dinleyenler, bunların gerçek Türk müziği icrası olmadığını bu nitelikli icraları dinledikten sonra anlayacaklardır.
CD’lerin kapağında, Proje: R. Hakan Talu, Solistler: Gül Yazıcı, İlhan Yazıcı, Çiğdem Yarkın adları var.
Seçilen besteciler gerçekten Türk müziğinin büyük adları, onları böyle icra edenler de bu müziği sevdiriyorlar, dinlenir kılıyorlar.
* * *
BUGÜN, Itrî’yi dinleyin, büyük bir besteciyi bir kez daha tanımış olursunuz.

Sevdim Seni…, Sözsaz İstanbul, DLR Müzik.
Sislendi Hava, (Vol 1-2), Sözsaz İstanbul, TFM Müzik.
Yenikapı Mevlevihanesi 1597-1925 / Itrî’nin 300. yılı anısına, Sözsaz İstanbul, TFM Müzik.

Hürriyet, 1 Temmuz 2012

Etiketler:
X