John Cage – Seçme Yazılar / Yayına Hazırlayan ve Çeviren: Semih Fırıncıoğlu

John Cage yirminci yüzyılın ortalarından bu yana, başta müzik olmak üzere, modern sanatların izlediği yönlerin belirlenmesinde en etkili kişi oldu. Yüzüncü doğum yılının kutlandığı 2012’de yayımlanan bu kitap, kapsamlı bir tanıtma yazısının yanısıra, Cage’in Türkçe’ye ilk kez çevrilen, yaşamının dönüm noktalarından seçilme on beş yazısını içeriyor.

 

“Cage yüz yaşında. Hayat dolu varlığı hâlâ açıkça ortada, hâlâ düşünmeye kışkırtıyor, hâlâ tartışmaya zorluyor, hâlâ etrafa muhteşem yaramazlıklar salıyor. Yirminci yüzyılın en sık alıntılanan, en ünlü ve/veya namlı yirminci yüzyıl bestecisi olmakta Stravinsky’yi geride bırakmış olabilir. Etkisi klasik müziğin çok ötelerine, çağdaş sanata ve popüler kültüre ulaştı. … Cage müziğinde dünyanın sesini kullandı, dünyanın sesi de Cage’in müziği oldu.”

Alex Ross, The New Yorker

“John Cage bestecilerin yedi yüzyıldır birikmiş müzik dilini atıp ağırlıktan kurtulmalarını önererek bir devrim başlattı ve bunun sonucunda Minimalizm’e, performans sanatına ve yenilikçi müziğin neredeyse her bir dalına kapıyı açmış oldu.”

Allan Kozinn, The New York Times

İçindekiler

Müziğin Geleceği: Credo (The Future of Music: Credo)

Piyano Nasıl Hazırlanmış Oldu (How the Piano Came to be Prepared)

Satie’nin Savunması (Defense of Satie)

Deneysel Müzik (Experimental Music)

Dans Üzerine Dört Duyuru (Four Statements on the Dance)

Hedef: Yeni Müzik, Yeni Dans (Goal: New Music, New Dance)

Zarafet ve Belirginlik (Grace and Clarity)

Günümüzde… (In This Day…)

Müzik ve Dans Üzerine 2 Sayfa, 122 Sözcük (2 Pages, 122 Words on Music and Dance)

Dans Üzerine Üç Düşünce (Three Asides on the Dance)

Hiçbir Şey Üzerine Bir Konuşma (Lecture on Nothing)

Kendini Adama Üzerine Bir Konuşma (Lecture on Commitment)

Buradan Nereye Gideriz? (Where Do We Go From Here?)

Bir Hareket, Bir Ses, Işığın Bir Değişimi (A Movement, a Sound, a Change of Light)

Ölümcül Bir Ölçüm (A Lethal Measurement)

Müziğin Geleceği (The Future of Music)

Tokyo Konuşması ve Üç Mezostik (Tokyo Lecture and Three Mesostics)

Zürih’e Mektup (Letter to Zurich)

Bir Özgeçmiş Yazısı (Autobiographical Statement)

Öyküler (from Indeterminacy)

Etiketler:
X