Türkiye’ye birçok kez gelerek alan araştırması yapan, araştırmalarının sonuçlarını ve gözlemlerini, mevcut birikimi ve yabancı kaynaklarla birleştirip metinler arası ilişki kurarak, süreklilik gösteren bir anlayışla yayınlayan Judetz’in çalışmalarının, Türk müziği tarihi ve ülkemizde yapılan müzikoloji çalışmaları açısından büyük önemi vardır. Özellikle teori tarihi alanında el değmemiş birçok kaynağı çalışmış ve yorumlamış olmasının altı çizilmelidir.

(…)

Popescu-Judetz, Romen halk kültürü ve müziğiyle ilgili yayınlarının yanı sıra, Türk müziği ve kaynakları üzerine ciddi sayıda kitap ve makale yayınlamıştır. Türkiye’de basılan İngilizce ve Türkçe kitapların tamamı, ülkemizde müzik yayıncılığı denince akla ilk gelen kurumlardan Pan Yayıncılık tarafından basılmış, o da çok yerinde yerinde bir kararla, verimli ve uzun ömrünün tüm müzikal birikimini bu kuruma bırakmıştır. 2011 yılında vefat eden değerli müzikologun ardından gelecek araştırmacılar için çok önemli çalışmalar ve daha pek çok araştırma konusunun çıkabileceği değerli arşivi, hâlâ Pan Yayıncılık’ın hayata geçirdiği özel müzik kütüphanesinde korunmakta ve geçen yıldan itibaren de İÜ Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi akademisyenlerinden Yard. Doç. Hikmet Toker ve Arş. Gör. Sami Dural tarafından tasnif edilmektedir. Bu arşivin tasnif edilmesi ve araştırmacıların hizmetine sunulması musiki tarihimiz ve Judetz’in yaptıklarının devamlılığının sağlanması açısından çok önemlidir.

(…)

Gönül Paçacı, Toplumsal Tarih, Sayı 250, Ekim 2014, s. 12

Etiketler: