Tek bir sonuç gösteriliyor

Türk Mûsikîsi “Akademik Klasik Türk San’at Mûsikîsi’nin Ansiklopedik Sözlüğü” 2 Cilt

Dünya erişilen sanat seviyesi açısından iki büyük musiki tanıdı. Biri Batı klasik musikisi, diğeri Türk musikisi. Batı musikisinin Bach’la son şeklini alan nazariyatı, binlerce eserle her yönden şerh edildi. Yazılan mükemmel monografiler, eksiksiz tespit edilmiş notalar, büyük icracıların pek çok orkestrayla çeşit çeşit yorumları ve ansiklopedik yayınlarla her seviyenin istifade edebileceği külliyat ve koleksiyonlar oluşturuldu.