Batı Müziği


Beethoven
Edouard Herriot

413 sayfa,

Beethoven'in doğduğu yıl olan 1770'te Wolfgang Amadeus Mozart on dört yaşındaydı ve yaratıcılığının olgunluk dönemine giriyordu. Otuz yaşındaki Joseph Haydn, Esterhazy Prenslerinin sarayına çekilmişti. Mozart Beethoven ile sadece bir kez karşılaşmış, 1809 yılına kadar yaşayan Haydn ise genç Beethoven'e birkaç ders verme fırsatını yakalamış, Viyana'ya yerleşen Beethoven'in Op.1 Üçlüleri ve ilk senfonileri Ustayı şaşırtmıştı. Viyana halkı Haydn ve Mozart'ı, senfoni, dörtlü, piyano ve orkestra için konçerto, oratoryo, opera gibi çok farklı türleri mükemmel seviyelerine taşıyan müziğin ustaları olarak kabul etmişti. Tarih, Viyana halkını haklı çıkartacaktı. Aynı halk, Beethoven'in, Habsburglar'ın başkentine yerleşmesinden on yıl sonra, müzik yaşamlarının içine giren bu garip kişinin seleflerinin yeteneklerine sahip olduğunu ve derin değişimler hazırladığının farkına varmıştı. Ama gerçekte, müzik dünyasındaki çağdaşlarından çok azı, müziğinin gelecek yirmi beş yıl içinde katedeceği mesafeyi önceden görebilmiş, 1815 ile 1826 yılları arasında bestelediği yapıtları, onu yaşayan en büyük besteci olarak gören, seven ve sayan sadık yorumcuları için bile anlaşılmaz olmuştur.

Bu büyük dehanın yaşamını konu alan kitabın yazarı Edouard Herriot, 1872-1957 yılları arasında yaşamış, Başbakanlık, Bakanlık, sosyalist parti başkanlığı yapmış bir siyaset adamı, çok sayıda edebiyat, siyaset ve tarih kitabının yazarı olan ünlü bir kişiliktir. Herriot, Beethoven'in yaşamı, eserleri, çevresi hakkında bizleri aydınlatırken, aynı zamanda o dönemde siyasi, sosyal ve kültürel ortam hakkında da değerli bilgiler aktarmıştır. Kısacası, bu kitap, dikkatle okunması gereken bir eserdir.

Ayşe Öktem

Piyano, Bir Çalgının Biyografisi
Buğra Gültek

455 sayfa,

Günümüzden üç yüz yıl once bir İtalyan, ifade özellikleri geniş yeni bir klavyeli çalgı yapma arayışındayken, icadının, kendisinden sonra gelecek onlarca kuşağın müzikal yaşantısını derinden etkileyeceğinden habersizdi. Cristofori, sadece parmak hareketlerine yanıt vererek, dinamik farklılıklar yaratacak bir klavsen amaçlıyorken, takip eden on yıllar ve alınan yüzlerce patent sayesinde, 18. ve 19. Yüzyılların tüm mekanik becerilerinin sergilendiği ve sosyal yaşamda önemli bir sembol olacak kapsamlı bir çalgı çıktı ortaya: Piyano.

Bu kitap piyanonun gelişimini, müzikal, teknik, sosyal, pedagojik ve ticari açılardan incelerken, tüm müzikseverlere, klasik batı müziğinin gelişiminden canlı örnekler de sunmaktadır.

Other Words
İlhan Mimaroğlu

108 sayfa,

New York'ta yaşayan ünlü bestecimiz İlhan Mimaroğlu, kitaplarını bugüne kadar sadece Türkçe olarak yayımlamıştı. İlk kez bu kitabında ABD'de İngilizce yazılmış yazılarını bir araya getirdi. Yazılar; gazete yazıları, program ve plak notları ile konuşma metinlerinden oluşuyor.

Müzikte Postmodernlik
Béatrice Ramaut-Chevassus

108 sayfa,

Bu yapıt, bilinmezlikler ve karşıtlıklar taşıyan postmodernlik kavramının kuramsal çerçevesini çizdikten sonra, bu kavramın müzik alanında geçerliğini ve olası uygulamalarını ele almaktadır.

Bir dizi kuramsal yazıdan ve müzik örneklerinden, kullanılan müzik tekniklerinden ve estetik görüşlerden yola çıkarak elde edilen veriler postmodernlik çerçevesinde yapıları, işlevleri ve getirileri yönünden irdelenmiştir. Postmodernlik ile müzik arasındaki ilişki bir müzik üslubu değil, bir davranış biçimi olarak karşımıza çıkmakta, hem bir geriye dönüş, hem de yeni bir serüven gibi görünmektedir.

Müziği Okumak Cilt 5
İrkin Aktüze

630 sayfa,

Müziği Okumak, tamamı 5 cilt olan bir konser kılavuzu. Bugüne kadar bu konuda Türkçede yayımlanmış en geniş kapsamlı eser olan bu kitap, İrkin Aktüze'nin 1985 yılından günümüze kadar Uluslararası İstanbul Festivali'nin program kitapları için yaptığı parça açıklamalarını temel almaktadır. İrkin Aktüze ayrıca festival için yapılan ancak program değişikliği nedeniyle yayınlanmayan, çeşitli özel konserler ile radyo yıllarında hazırladığı programları ve besteciler için önemli gördüğü bazı eserlerin yanısıra Türk bestecilerinin radyolarımızda, plaklarda ve konserlerde seslendirilen eserlerini de alarak kitabı zenginleştirdi.

Kısa ya da ayrıntılı özgeçmişler bestecilerle ilgili kitaplarda bulunabileceğinden, 400 kadar bestecinin solo, oda müziği, orkestral, vokal, koral gibi her türde eserinin açıklamalarını içeren ve bu nedenle de çok geniş kapsamlı olan MÜZİĞİ OKUMAK'ta, bestecinin yaşamındaki yeri ve bestelenmesinde etkin olan olayları ya da duyguları anlatmayı yeğlerken, az çalınan ve az tanınan besteciler için de birer özgeçmiş verildi.

Beşinci ciltte yer alan besteciler: 'Schubert, Schumann, Schütz, Serocki, Sibelius, Sinangil, Skryabin, Slonimski, Smetana, Soler, Sor, Spinaccino, Spohr, Stamic, Stanford, Steffani, Storace, Straesser, Strauss, Stravinsky, Suchon, Sun, Sünder, Sviridov, Szymanowski, Şçedrin, Şostakoviç, Takemitsu, Tallis, Tanç, Tarcan, Tarrega, Tartini, Telemann, Tessarini, Thomas, Thomas-Mifune, Tippett, Torelli, Tosti, Tournier, Tura, Turina, Tüzün, Uçarsu, Usmanbaş, Ün, Varèse, Vasquez, Vaughan Williams, Veracini, Verdi, Victoria, Vierdanck, Vierne, Vieuxtemps, Villa-Lobos, Viotti, Visée, Vitali, Vivaldi, Viviani, Vorisek, Wagner, Walton, Warlock, Waxman, Weber, Webern, Weiss, Wendel, Wesley, Wettstein, Widor, Wieniawski, Willaert, Williams, Wolf, Wustin, Xenakis, Ysaye, Zemlinsky, Ziani, Zimmermann .'

Müziği Anlamak
Ansiklopedik Müzik Sözlüğü

İrkin Aktüze

856 sayfa,

İrkin Aktüze'nin "Müziği Okumak" kitaplarına ek olarak hazırlanan "Müziği Anlamak" adı ansiklopedik sözlüğünde, ağırlıklı olarak Batı müziği terimlerine yer verilmiştir. Ayrıca bazı Türk geleneksel ya da halk müziği terimleriyle, yabancı ülke halk müziği çalgı ve formları, caz ve pop türleri kitaba alınmıştır. Önemli orkestra ve müzik kurumlarının da bulunduğu kitabın sonunda 3000 kadar Türk ve yabancı tanınmış besteci ve icracı, ünlü dansçı, koreograf, müzikolog, müzik yazarlarıyla eleştirmenler, caz ustaları, yabancı halk müziği ustaları ve uluslararası çok ünlü hafif müzik şarkıcıları yer almaktadır.

Müziği Okumak Cilt 4
İrkin Aktüze

588 sayfa,

Müziği Okumak, tamamı 5 cilt olacak bir konser kılavuzu. Bugüne kadar bu konuda Türkçede yayımlanmış en geniş kapsamlı eser olan bu kitap, İrkin Aktüze'nin 1985 yılından günümüze kadar Uluslararası İstanbul Festivali'nin program kitapları için yaptığı parça açıklamalarını temel almaktadır. İrkin Aktüze ayrıca festival için yapılan ancak program değişikliği nedeniyle yayınlanmayan, çeşitli özel konserler ile radyo yıllarında hazırladığı programları ve besteciler için önemli gördüğü bazı eserlerin yanısıra Türk bestecilerinin radyolarımızda, plaklarda ve konserlerde seslendirilen eserlerini de alarak kitabı zenginleştirdi. Kısa ya da ayrıntılı özgeçmişler bestecilerle ilgili kitaplarda bulunabileceğinden, 400 kadar bestecinin solo, oda müziği, orkestral, vokal, koral gibi her türde eserinin açıklamalarını içeren ve bu nedenle de çok geniş kapsamlı olan MÜZİĞİ OKUMAK'ta, bestecinin yaşamındaki yeri ve bestelenmesinde etkin olan olayları ya da duyguları anlatmayı yeğlerken, az çalınan ve az tanınan besteciler için de birer özgeçmiş verildi.

Dördüncü ciltte yer alan besteciler: 'Mozart, Mudarra, Mudge, Mundry, Mussorgski, Myslivecek, Narvaez, Natra, Nielsen, Nin, Nishimura, Norgaard, Odak, Offenbach, Orff, Ortiz, Pachelbel, Padilla, Paganini, Paisiello, Paladilhe, Palestrina, Parish-Alvars, Pärt, Patterson, Peña, Penderecki, Pergolesi, Perotinus, Pescetti, Piazzolla, Picchi, Piccinni, Pierné, Piston, Ponce, Popper, Poulenc, Praetorius, Prokofyev, Psathas, Ptaszynska, Puccini, Purcell, Quantz, Rahmaninov, Rak, Rameau, Ravel, Rebel, Reger, Reich, Respighi, Rey, Reznicek, Rihm, Rimski-Korsakov, Rodrigo, Rolla, Rosauro, Rosenmüller, Rossi, Rossini, Rota, Roussel, Rovetta, Ruiz-Pipó, Sagreras, Saint-Saëns, Salieri, Salzedo, Sanz, Sarasate, Satie, Say, Saygun, Scarlatti, Schaeffer, Scheidt, Schnabel, Schnittke, Schoeck, Schönberg .'

Müziği Okumak Cilt 3
İrkin Aktüze

516 sayfa,
Kapak Grafiği: Fatih Durmuş

Müziği Okumak, tamamı 5 cilt olacak bir konser kılavuzu. Bugüne kadar bu konuda Türkçede yayımlanmış en geniş kapsamlı eser olan bu kitap, İrkin Aktüze'nin 1985 yılından günümüze kadar Uluslararası İstanbul Festivali'nin program kitapları için yaptığı parça açıklamalarını temel almaktadır. İrkin Aktüze ayrıca festival için yapılan ancak program değişikliği nedeniyle yayınlanmayan, çeşitli özel konserler ile radyo yıllarında hazırladığı programları ve besteciler için önemli gördüğü bazı eserlerin yanısıra Türk bestecilerinin radyolarımızda, plaklarda ve konserlerde seslendirilen eserlerini de alarak kitabı zenginleştirdi. Kısa ya da ayrıntılı özgeçmişler bestecilerle ilgili kitaplarda bulunabileceğinden, 400 kadar bestecinin solo, oda müziği, orkestral, vokal, koral gibi her türde eserinin açıklamalarını içeren ve bu nedenle de çok geniş kapsamlı olan MÜZİĞİ OKUMAK'ta, bestecinin yaşamındaki yeri ve bestelenmesinde etkin olan olayları ya da duyguları anlatmayı yeğlerken, az çalınan ve az tanınan besteciler için de birer özgeçmiş verildi.

Teori 2: Aralık ve Akor Bilgisi
Oğuz Abadan

62 sayfa,

Aralık ve Akor Bilgisi, müzik teorisine ilişkin üç kitaplık bir dizinin ikinci kitabıdır. Dizinin ilk kitabı Notasyon ve Diziler daha önce yayımlanmıştı.

Müziği Okumak
İrkin Aktüze

490 sayfa,
Baskı Hazırlık: Sevgi Özdemir
Kapak Grafiği: Fatih Durmuş

"Müziği Okumak" isimli bu kitap, İrkin Aktüze'nin 1985 yılından günümüze kadar Uluslararası İstanbul Festivali'nin program kitapları için yaptığı parça açıklamalarını temel almaktadır. İrkin Aktüze ayrıca festival için yapılan, ancak program değişikliği nedeniyle yayınlanmayan, çeşitli özel konserler ile radyo yıllarında hazırladığı programları ve besteciler için önemli gördüğü bazı eserlerin yanı sıra Türk bestecilerinin radyolarımızda, plaklarda ve konserlerde seslendirilen eserlerini de alarak kitabı zenginleştirdi. Kısa ya da ayrıntılı özgeçmişler, bestecilerle ilgili kitaplarda bulunabileceğinden, 400 kadar bestecinin solo, oda müziği, orkestral, vokal, koral gibi her türde eserinin açıklamalarını içeren ve bu nedenle de çok geniş kapsamlı olan Müziği Okumak'ta, bestecinin yaşamındaki yeri ve bestelenmesinde etkin olan olayları ya da duyguları anlatmayı yeğlerken, az çalınan ve az tanınan besteciler için de birer özgeçmiş verildi.

Eserin bu cildinde yer alan besteciler:
Ablinger, Adams, Aguado, Akın, Akses, Albeniz, Albinoni, Albrici, Alfano, Alfonso, Alnar, Altenburg, Anderson, André, Arel, Arne, Arnold, Atterberg, Ayala, Bacarisse, Bach, Balakiref, Baran, Barber, Barrios, Bartók, Başeğmezler, Beethoven, Bellini, Berg, Berio, Berkeley, Berlioz, Bernstein, Bertoni, Bizet, Bloch, Boccherini, Boismortier, Boito, Bolling, Bonnet, Borodin, Boulez, Boyce, Böhm, Brahms, Briccialdi, Britten, Brosse, Brouwer, Bruch, Bruckner, Bull, Busoni, Buxtehude, Byrd.

Müziği Okumak 2
İrkin Aktüze

490 sayfa,
Baskı Hazırlık: Cevza Aktüze
Kapak Grafiği: Fatih Durmuş

Müziği Okumak'ın ikinci cildinde yer alan besteciler: Cabezon, Caccini, Cage, Casals, Castello, Castelnuovo- Tedesco, Castérède, Castrucci, Cavalli, Cernohorsky, Chabrier, Charpentier, Chausson, Cherubito, Chopin, Cilea, Cimarosa, Copland, Corelli, Couperin, Cowell, Crumb, Crusell, Czerny, Çaykovski, Dalvimare, Damase, Daniel-Lesur, Darmar, Debussy, Delerue, Delibes, Delius, Demiriş, Devienne, Diabelli, Domeniconi, Dondeyne, Desiré, Donizetti, Doppler, Dowland, Dubois, Dukas, Duparc, Dupré, Durante, Duruflé, Dusek, Dutilleux, Dvorak, Eben, Elgar, Enescu, Erdeli, Erkin, Falla, Fauré, Feld, Franck, Françaix, Frescobaldi, Froberger, Furchheim, Gabrieli, Galuppi, Geminiani, Genée, Gerhard, Gershwin, Ginastera, Giordani, Giuliani, Glazunov, Glinka, Gluck, Godard, Godefroid, Goldberg, Goltermann, Gorecki, Gorzanis, Gounod, Granados, Gretry, Grieg, Grofé, Grosskopf, Guastavino, Gubaidulina, Guerrero, Guinjoan, Güneş.

20. yüzyıl sanatında J.S. Bach
Nazan İpşiroğlu

120 sayfa,
Kapak Resmi: Mehmet Mahir, Bach, Füg, 1996
Baskı Hazırlık: Pınar Yalman
Kapak Grafiği: Fatih Durmuş

Klee, Chillida, Macke, Braque, Feininger, Dufy... ve daha başkaları. Bach'ın müziğinden nasıl etkilendiler? Bu çok yanlı ve çok katmanlı müzik hangi sanatçıyı hangi yanıyla etkiledi? Etkiler resimlere nasıl yansıdı?

Uzun süreden beri resim-müzik ilişkileri üzerinde çalışan Nazan İpşiroğlu bu kitabında, sanatçıların ilgilerinin, neden Bach'ın döneminden bir başka bestecide değil de Bach'da odaklandığına yanıt arıyor.

Doğaçlama
Derek Bailey

192 sayfa,
Kapak Grafiği: Fatih Durmuş

Gitarist Derek Bailey doğaçlamayı, flamenkodan rocka, cazdan modern müziğe kadar uzanan geniş bir alandaki farklı uygulamalarıyla ele alıyor.John Zorn, Jerry Garcia, Steve Howe, Steve Lacy, Lionel Salter, Earle Brown, Paco Peña, Max Roach, Evan Parker ve Ronnie Scott gibi ünlü doğaçlamacılarla yaptığı karşılıklı konuşmalarla Bailey, doğaçlama pratiğinde saklı olağanüstü imkânları duru bir anlatımla gözönüne seriyor ve bunu yaparken doğaçlamanın müzik yapmanın temeli olduğunu vurguluyor.
Derek Bailey'in kendi çalışına eğilip ondan yeni olanaklar bulmaya çalıştığı bir dönemin ürünü olan bu kitap, çok değişik konulara uzanıyor. Kitabın iyi bir doğaçlamayı iyi yapan unsurların bir araştırması olduğu söylenebilir. Aynı şekilde bir çalgıcının müzik karşısındaki serbestlik derecelerini anlattığı da. Örneğin elektronik müzik tamamen bestecinin yarattığı yapısıyla çalgıcıya yer bırakmazken, Derek Bailey'in de öncülerinden olduğu serbest doğaçlama tamamen çalgıcının ürünü bir müzik; arada da türsel doğaçlama ve sınırlı kalıplar içinde doğaçlama gibi aşamalar var. Kitabın bir başka ilginç yanı müzikteki kurumsallaşma hakkında söyledikleri. Kurumsallaşmanın etkisiyle belli bir müziğin unsurlarının müziğin temel unsurları olarak görülmeye başladığı, oysa müziğin tek temel unsurunun çalmak olduğu, müziği öğrenmenin ve anlamanın esas yolu diye bir şeyin olmadığı gibi, gerçekten önemli noktalara değiniyor kitap.

Opera Tarihi Cilt 4
Cevad Memduh Altar

478 sayfa,
Kapak Grafiği: Fatih Durmuş

Dört ciltlik bir eser olan Opera Tarihi, opera sanatının eski Mısır ve Yunan uygarlıklarıyla Ortaçağ Avrupa'sındaki ilk izlerinden başlayarak Rönesans'la birlikte operaya başlangıç olan müzik hareketlerini inceledikten sonra, 16. yüzyılın ikinci yarısında İtalya'da başlayan gerçek operanın 20. yüzyıl sonlarına kadar geçen 450 yıllık gelişimini aktarmaktadır.
Daha önce ilk 3 cildi yayımlanmış olan bu eserin dördüncü ve son cildinde, 19. yüzyıldan bu yana gelişimlerini sürdürmekte olan ulusal operalar yer almaktadır. Bunun yanı sıra ulusal Türk operası da "Türkiye'de Opera" başlığı altında bu ciltte işlenmiştir.

Opera Tarihi Cilt 3
Cevad Memduh Altar

424 sayfa,
Kapak Grafiği: Fatih Durmuş

Dört ciltlik bir eser olan Opera Tarihi, opera sanatının eski Mısır ve Yunan uygarlıklarıyla Ortaçağ Avrupa'sındaki ilk izlerinden başlayarak Rönesans'la birlikte operaya başlangıç olan müzik hareketlerini inceledikten sonra, 16. yüzyılın ikinci yarısında İtalya'da başlayan gerçek operanın 20. yüzyıl sonlarına kadar geçen 450 yıllık gelişimini aktarmaktadır.
Üçüncü ciltte, Verismo ve Verismo dışı oluşumlar ile birlikte opera sanatında modernleşme, 20. yüzyıl müzik sanatında yenilenme ve Strauss ile Alman opera sanatında başlayan Geç Romantizm akımına yer verilmiştir.

Geldim Gördüm Geçtim Gittim
İlhan Mimaroğlu

280 sayfa,
Kapak Grafiği: Fatih Durmuş

Ünlü bestecimiz İlhan Mimaroğlu, müzik yaşantısının yanı sıra çocukluk gençlik yıllarının İstanbul'unu, Ankara'sını, daha sonra yerleştiği New York'u anlatıyor özgeçmişinde. Alışılmış kronolojik bir özgeçmiş değil, Geldim Gördüm Geçtim Gittim. Toplumsal değişimin kaçınılmaz gücünün, eski semtlere, insanlara, müziğe ve genel olarak sanata etkileri, Mimaroğlu'nun keskin gözlem gücü, sanatçı duyarlığı ve eleştirel bakışıyla her satıra sinmiş.

Opera Tarihi Cilt 1
Cevad Memduh Altar

392 sayfa,
Kapak Grafiği: Fatih Durmuş

Dört ciltlik bir eser olan Opera Tarihi, opera sanatının eski Mısır ve Yunan uygarlıklarıyla Ortaçağ Avrupa'sındaki ilk izlerinden başlayarak Rönesans'la birlikte operaya başlangıç olan müzik hareketlerini inceledikten sonra, 16. yüzyılın ikinci yarısında İtalya'da başlayan gerçek operanın 20. yüzyıl sonlarına kadar geçen 450 yıllık gelişimini akarmaktadır. Eserin bu cildi, operanın uzak geçmişteki ilkel izlerinden başlayan gelişimini 19. yüzyıldaki Wagner dönemine kadar incelerken, her dönemin dünya çapında ün yapmış bestecilerini ve belli başlı eserlerini de içermektedir.

Opera Tarihi Cilt 2
Cevad Memduh Altar

355 sayfa,
Kapak Grafiği: Fatih Durmuş

Dört ciltlik bir eser olan Opera Tarihi, opera sanatının eski Mısır ve Yunan uygarlıklarıyla Ortaçağ Avrupa'sındaki ilk izlerinden başlayarak Rönesans'la birlikte operaya başlangıç olan müzik hareketlerini inceledikten sonra, 16. yüzyılın ikinci yarısında İtalya'da başlayan gerçek operanın 20. yüzyıl sonlarına kadar geçen 450 yıllık gelişimini akarmaktadır. Eserin bu cildi, opera sanatının 18. yüzyıl sonlarındaki Romantik Opera ve Verdi döneminden başlayarak 20. yüzyıl başlarına kadar gelen 150 yıllık tarihini incelemektedir. Bu ciltte 100'den fazla besteciye ve onların belli başlı eserlerine yer verilmiştir.

ALTI DERSTE MÜZİĞİN POETİKASI
İgor Stravinsky

95 sayfa,
Kapak Grafiği: Fatih Durmuş

Kitabın Tanıtımı: Bu kitaptaki müzik açıklaması, müzik fenomeninin çözümlenmesiyle başlayan ve müziğin icrası sorunuyla biten altı dersten oluşmaktadır. Bu derslerde, yol gösterici ilkeler özetlenmekte, müzik fenomeni, ses ve zaman ilişkileri içinde spekülasyon biçimi olarak incelenmektedir. "Kompozisyon nedir, besteci nedir? Besteci tam olarak nasıl ve ne ölçüde bir yaratıcıdır?" sorularına yanıt aranırken, bununla birlikte buluş, hayal gücü, ilham, kültür vebeğeni kavramlarına açıklık getirilmektedir. Rus müziğine de yer verilmiş olan bu derslerde, icracılar, dinleyiciler ve eleştiri sorununa da değinilmekte, son olarak da müziğin derin anlamı ile temel amacı saptanmaktadır.

İSTANBUL ODA ORKESTRASI ve HAMİT ALACALIOĞLU
Hamit Alacalıoğlu
Şubat 2000,

Hâmit Alacalıoğlu bu kitabında, çocukluk yıllarına kadar uzanmış ve anılarını anlatmaya müzikle tanışmasından başlamıştır. Kitabın birinci bölümü Istanbul Oda Orkestrası'nın kuruluşu, orkestra üyeleri, çalışmaları ve konserlerini ayrıntılarıyla anlatırken, ikinci bölümü Alacalıoğlu'nun hayatının kısa bir hikâyesi sayılabilir.

OPERADA GERÇEKÇİLİK VE BEŞ GERÇEKÇİ OPERA
Sabri Şatır
1998,

"Operada Gerçekçilik", ondokuzuncu yüzyılın ilk yarısından sonra edebiyat ve güzel sanatlarda önemli bir yer kazanan gerçekçi akımın opera sanatındaki yerini ve günümüze dek gelişimini inceler. Kitabın ikinci bölümünde ise "Verismo" olarak bilinen operada gerçekçilik akımının beş önemli ürünü tanıtılır.

ANTONIN DVORAK
Kurt Honolka
1998,

Müzik dünyası, Smetana ve Dvorak'ın ismini, "klasik" müzikte sağlam bir yeri olan Çek müziğinin en seçkin temsilcileri olarak beraberce anar. Rönesans'a geçiş döneminin başlarında aralarına bir üçüncü kişi olarak katılan Leos Janacek, opera bestecisi olarak uluslararası düzeyde iki selefini de tüm eserleriyle adeta gölgede bırakmıştır. Ama bu, onların öncülükteki şöhretlerini, vatandaşları arasında bile, hiçbir şekilde değiştirmemiştir.

ÇAĞDAŞ TÜRK BESTECİLERİ
CONTEMPORARY TURKISH COMPOSERS

Evin İlyasoğlu
1998,

Günümüzde bestecisi artık "Bilgi Çağı"nın sanatçısıdır. Bilginin daha hızlı işlendiği, daha güvenli koşullarda saklandığı, daha ivedi iletildiği bir çağın olanaklarından yararlanmaktadır. İletişimin hızlanması sanatın her dalında olduğu gibi müzikte de bestecilerin tüm dünyayı yakından tanıyabilmelerine yol açmıştır. Böylece Türk besteciliği de artık kendi kaynakları kadar dünya tarihinin derinliklerinden, dünya coğrafyasının olanaklarından yararlanmaktadır. Yirminci yüzyılı tamamlamakta olduğumuz şu sıralarda Türk müzğinin evrenselleşen kimliğine değenmemiz kaçınılmaz.

CAZ MÜZİĞİNDE AKOR DİZİLERİ
Nail Yavuzoğlu
3. Basım Ekim 2000,

Bu kitap, hem icracı, hem de kuramsal bilgi yönünden belli bir düzeye gelmiş müzisyenlerin faydalanacağı ve zaman zaman başvuracakları bir kaynak kitap niteliğinde hazırlanmıştır...

CAZIN İÇİNDEN
Cüneyt Sermet
1990,

... Benim yazdığım bu kitap bir caz tarihi değildir, çünkü bu gibi incelemeleri suyun başında olan ve her türlü dökümana sahip bulunan bazı yazarlar eğri veya doğru yapmıştır...

ELEKTRONİK MÜZİK
İlhan Mimaroğlu
1991,

Elektronik müzik sanatlara yeni katılmıştır. Tümüyle elektronik müziği ele alan kitapların sayısı çok azdır...

ERTESİ GÜNCE
İlhan Mimaroğlu
1994,

..."Günce" deyip dururken, baktım "günlük" demeye başlamışlar. Yumurta gibi. Buldum en iyisini! Yumurta niyetine alın bu kitabı...

GÜNSÜZ GÜNCE
İlhan Mimaroğlu
1989,

...Gerçekte bu kitap başlıyor sayılmaz. Bitiyor da sayılmaz. Başlıyor gibi görünüyorsa da bir yerde (1984), başladığı yer orası değil. Hiçbir yer...

J. S. BACH
Hülya Tarcan
1987,

Hülya Tarcan'ın hazırladığı bu kitapta, evrensel müziğin büyük isimlerinden Johann Sebastian Bach'ın hayatı ve eserleri yer almaktadır. Bach'ın eserlerinden alınmış notaların da bulunduğu bu kitap, Bach hakkında bilgisini tazelemek veya daha derin araştırmalara yönelmek isteyecek genç müzisyenlerin ve müzikseverlerin faydalanabileceği bir kaynaktır.

MÜZİĞE GİRİŞ
Otto Karolyi
Çeviri: Mehmet Nemutlu
1996,

Müziğe Giriş, müziğin tekniğini, ses, frekans, renk, tını, diyez, bemol, ölçü, anahtar gibi basit terimlerden, armoni, müzik biçimleri, orkestra, partisyon okuma gibi daha heyecan verici alanlara kadar, pek çok başlık altında müzikseverlere tanıtıyor...

MÜZİK FİZİĞİ
Ayhan Zeren


Müziğin her safhası sıkı sıkıya fiziğe bağlıdır. Bu nedenle, iyi bir müzikçinin müziğin fiziksel temellerine yüzeysel de olsa aşina olması zorunludur...

NIETZSCHE'NİN MÜZİK ÜZERİNE DÜŞÜNCELERİ
P. Lasserre
Çeviri: İ. Usmanbaş
1997,

Nietzsche'nin düşünce evreninde müzik daima büyük bir yer tutar. Yazarlık yaşamının başlarında müziksel esini ve müzik heyecanını metafizik gerçekliklerin bir aracısı gibi almıştır...

UMURSANMAMIŞ
Ertuğrul Oğuz Fırat
1999,

Bu kitapta, çağdaş Türk müziği bestecilerinden Ertuğrul Oğuz Fırat'ın, 1951-1999 yılları arasında, çoğu Eflatun,Orkestra, Forum, Opus, Küğ, Filarmoni dergilerinde yayınlanmış olan makaleleri, çeşitli tarihlerde yapmış olduğu konuşmaları ve dostlarıyla olan yazışmaları yer almaktadır.

ROCK SÖZLÜĞÜ
Metin Solmaz
Ekim 1998, 2. Baskı,

Öncelikle belirtmek istediğim, bu kitap hiçbir iddiası olmayan, ancak titizlikle ve epey ter dökerek hazırlanmış bir çalışmadır. Tek derdi ise 80'lerin ikinci yarısından itibaren ülkemizde tekrar canlanmış rock müzik içerisinde geçen tuhaf terimleri açıklamaktan ibarettir.

SORULARLA GİTAR
Yıldız Elmas
Birinci Basım: Mayıs 1994
Gözden geçirilmiş 2. baskı: Haziran 2003

Gitar, her zaman her yerde birçok meraklı bulmuş, şarkı söylemeyi seven herkes için sevimli ve rahat taşınabilen bir eşlik çalgısı olmuştur. Gitar, bugün ülkemizde de özellikle gençler arasında çok büyük ilgi gören bir çalgıdır. Ancak giderek daha çok tanınıyor ve taraftar topluyor. Gitar konserlerine ilgi hergün biraz daha artıyor.

Ülkemizde klasik gitarla ilgili kaynakların azlığı bilinen bir gerçek ve bulunabilen eserlerin çoğu da yabancı kaynaklı. Yıldız Elmas'ın hazırladığı bu kitap ilk kez 1994 yılında yayımlanmıştır. Sorularla Gitar'da, gitarın tarihçesinden, tekniğine, gitar eğitimine kadar pekçok konu soru-cevap yöntemiyle ve bol resimli olarak okura sunulmuştur.

YENİ MÜZİĞE DOĞRU
Anton Webern
Çeviri: Ali Budak
1998,

Webern bu kitabında toplanmış olan derslerinde, müzisyen olmayanların da anlayabileceği basit bir dille, örnekler vererek müziğin gelişmesini anlatıyor...


kitaplarımız yazarlarımız hakkımızda dükkan linkler

  © 1998 Pan Yayıncılık. Her hakkı saklıdır.
  Web tasarımı EBİ