Folklor

 

Adakale
E. Popescu-Judetz

143 sayfa,

Tuna nehri üzerinde, Romanya tarafına 300, Sırbistan tarafına ise 400 metre mesafede, uzunluğu 1800, genişliği 400 metre olan Adakale, beş yüzyıl boyunca Osmanlı Devleti'nin karakolu oldu ve gümrük görevi gördü. Türkler; Adakale'ye 15. yüzyılda, Rumeli'nin fethiyle birlikte yerleştiler ve 1967 yılına, Çavuşesku ile Tito, Tuna'ya bir baraj yapmak için anlaşıncaya kadar ada nüfusunun çoğunluğunu oluşturdular. Baraj yapıldı, Adakale sular altında kaldı.

Bugüne kadar Türk Müziğinin kaynakları üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Eugenia Popescu-Judetz'in bu incelemesi 1970'te yok olan Adakale adasının halk kültürü üstüne bir araştırma.

 

Zeybek Kültürü ve Müziği
Okan Murat Öztürk

271 sayfa,

Cumhuriyetle birlikte, "millî" değerler olarak algılanan yerel müzikler arasında zeybekler özel bir anlam taşımaktadır. Zeybekler, tarihsel kaynaklarda, Ege bölgesinde neredeyse dört yüzyıl boyunca etkili olan eşkıya gruplarının son temsilcileri olarak anlatılmakta ise de, cumhuriyet onlara yeni bir kimlik kazandırmıştır. Yeni cumhuriyetin "millî kahraman" imgelerini oluşturan zeybekler, bu kültürel dönüşümle birlikte, dans ve müziklerinin öne çıkarıldığı folklorik çalışmaların önemli aktörleri durumuna getirilmişlerdir.

Bu kitapta bir yandan konunun sosyokültürel boyutu, diğer yandan müzik yapısı incelenmeye çalışılmış; zeybek kültürü ve müziği ekseninde, etnomüzikolojik bir araştırma ve çözümleme yapılması amaçlanmıştır.

 

BÉLA BARTÓK
Süleyman Şenel

144 sayfa,
Kapak Grafiği: Fatih Durmuş

Ünlü Macar besteci Béla Bartók (1881-1945), Türk halk müziği üzerine araştırmalar yapmak amacıyla 1936 yılında TürkiyeÕye gelmiştir. Bartók'un derlediği ezgilerin notalarıyla değerlendirmeleri uzun yıllar arşivlerde kaldıktan sonra ancak 1976 yılında yayımlanmıştır. ABD ve MacaristanÕda iki ayrı kitap olarak çıkan çalışmayı Türkçeye Bülent Aksoy kazandırmıştır (Küçük Asya'dan Türk Halk Musıkisi, Pan Yayıncılık, 1991). Bu kitapta, 10 Aralık 1996 tarihinde yapılan ve Ahmet Yürür, Bülent Aksoy, Süleyman Şenel ve Yalçın TuraÕnın konuşmacı olarak katıldıkları bir panelin metinleri yer alıyor. Süleyman Şenel'in yayıma hazırladığı kitapta, Bartók'un bestecilik, folklor araştırmacılığı yönleri değişik açılardan sorgulanıyor.

 

HARPUT/ELAZIĞ TÜRKÜLERİ
Tahir Abacı

144 sayfa,
Kapak Grafiği: Fatih Durmuş

"Harput - Elazığ Türküleri", Tahir Abacı'nın halk müziğinde özgün bir ada oluşturan bir yörenin, Harput'un müzik geleneğini inceleyen bir çalışması. Yöre müziğini oluşturan tarihsel ve toplumsal ortamı betimleyen bir bölümle başlayan kitap, Klasik Türk Müziği ile halk müziğini kaynaştıran Harput müziğinin kaynaklarını, enstrümanlarını, icra ortamını, icracılarını tanıtan bir bölümle sürüyor. Sonraki bölümde yöre müziğindeki ezgisel yapı inceleniyor, makam özellikleri ve fasıl düzeni, gazel, divan, tatvan, müstezad, hoyrat, maya, tecnis, şıkıltım gibi ezgisel biçimler ele alınıyor. "Harput-Elazığ Müziğinde İçerik" bölümü, yöre ezgilerindeki sözel içerik ve temaların ayrıntılı bir çözümlemesini yapıyor, çeşitli motiflerden örnekler veriyor. İzleyen bölüm, yöre müziğindeki sözlü örneklerin şiirsel yapılarını inceliyor. Son bölüm ise, yöredeki geleneksel dansları ve seyirlik oyunları tanıtıyor. Kitabın kaynakları arasında ise, çok sayıda kitabın yanı sıra, çeşitli sanatçılara ait plaklar ve kasetler de yer alıyor, yani çalışma aynı zamanda bir arşiv bilgisine dayanıyor.

BAĞLAMADA DÜZEN VE POZİSYON
Irfan Kurt
1989, Tükendi

Bağlama düzenlerine yeni bir bakış açısı getiren bu kitapta, bağlamanın tarihçesi, yapım ayrıntıları, bağlama ailesi ve düzenlerindeki akortları ile düzenler esas alınarak çalma kolaylığı sağlayan pozisyonlar yer alıyor...

KÜÇÜK ASYA'DAN TÜRK HALK MUSIKİSİ
Bela Bartok
Çeviri: Bülent Aksoy
1991,

Bu eser, yalnızca musıki uzmanlarının değil, "Anadolu kültürü" kavramı üzerinde kafa yoran düşünürler ile aydınların da ilgi duyacakları bir kitaptır.
-Kurt Reinhard-


kitaplarımız yazarlarımız hakkımızda dükkan linkler

  © 1998 Pan Yayıncılık. Her hakkı saklıdır.
  Web tasarımı EBİ