8 sonuç gösteriliyor

Sale!

En Güzel Piyano Düetleri (CD’li)

20,00 18,00

En Güzel Piyano Düetleri klasik dönemden, 20. yüzyıla kadar uzanan piyano edebiyatından seçilmiş en güzel eserleri içermektedir. Bu kitap ile siz piyano öğretmenlerine ve öğrencilerine piyano eğitiminin her aşamasında kullanabileceğiniz geniş bir dağarcık sunulmaktadır. Bu düetler ile başlangıç düzeyinden, daha ileri düzeye kadar olan piyano öğrencilerinin eğitimi hedeflenmektedir.

Piyano öğretmenleri, eğitimlerinin başlangıcından itibaren piyano öğrencilerine düet öğretmenin ne kadar önemli olduğunu bilmektedirler. Düetler ile öğrencilerin “birlikte çalma” becerisinin yanı sıra “deşifre çalma” becerisi de kolaylıkla geliştirilebilecektir. Öğretmen ile beraber çalınan ilk düetler öğrenciye zengin bir müzikal tecrübe kazandıracaktır. Bu nedenle, kitabın başında sunulan öğrenci-öğretmen düetlerinde öğrenci bölümleri sadece 5-parmak pozisyonundan oluşmakta ve kolaydan, zora doğru sıralanmaktadır. Zengin armonilerden oluşan öğretmen bölümü daha ileri düzeydeki bir öğrenci tarafından da çalınabilir. Bu düetler iki piyanistin aynı piyanoda çalmasının ötesinde, ikiden fazla grupların aynı anda, ayrı ayrı piyanolarda da çalabileceği mükemmel eserlerdir.

Bu kitabın hazırlanması sürecinde her bir eser için farklı edisyonlar dikkatli bir şekilde gözden geçirilmiştir. Eserler içerisinde en iyi cümle bağları, artikülasyonları ve parmak numaraları verilmeye çalışılmış ve ölçüler çalışma esnasında kolay takip edilebilmesi için numaralandırılmıştır. Primo ve secondo bölümleri daha kolay çalınabilmeleri için ayrı sayfalara yazılmıştır. Bazı eserlerin daha kolay okunabilmeleri için primo ve/veya secondo bölümlerinin nota yazılım yerleri değiştirilmiştir. Eserler mümkün olduğunca kolaydan, zora doğru sıralanmasına rağmen, piyano eğitimcileri öğrencilerine eser seçerken istedikleri sırayı takip edebileceklerdir. Ayrıca, hazırlanan CD kaydı öğrencilerin ve öğretmenlerin, eserleri önceden dinleyerek seçim yapabilmelerine yardımcı olacaktır.

Piyano düetleri, besteciler ve eserleri hakkında bilgilere de kitapta yer verilmiştir. Eserler içerisinde kullanılan müzik terimlerinin açıklamaları ise kitabın sonunda yer alan “Terimler Sözlüğü” bölümünde yer almaktadır.

Sale!

Platon’da Müzik

12,00 10,80

Platon, müziğin eğitici ve etik değeri sayesinde insan ve toplum eğitimindeki önemini günümüzden yaklaşık 2500 yıl önce ortaya koymuştur. Onun müzik anlayışının temel kavramı olan armoni (harmonia) yani uyum, aynı zamanda insan ruhu ve evrenin uyumunu kapsar ve bir ölçüde Pythagorasçı anlayışın Platon’daki yansımasıdır.

Platon’un müzik anlayışı, bazı yönleri ile zaman içinde birçok felsefeci ve müzikçi tarafından eleştirilmiştir. Bunlardan ilki öğrencisi Aristoteles’tir. Aristoteles, müziğin sadece bir boş zaman doldurma etkinliği olduğunu, dolayısıyla her yurttaşın müzikle uğraşması zorunluluğunun, gereksiz olduğunu savunur. Epikuros, Demokritos, Philodemos gibi daha birçok filozof bu listeye eklenebilir.

Çıkarılacak sonuç şu olabilir; müzikten felsefeye ve felsefeden müziğe giden genel bir yaklaşım ve geliştirilecek bir bakış açısı, bu iki disiplini daha da zenginleştirebilecektir. Bu çalışmanın bu yönde atılmış bir adım olarak değerlendirilmesi doğru olacaktır.
-Nesrin Akan-
(Tanıtım Bülteninden)

Sale!

Çözüm Odaklı Yaklaşıma ve Sistemik Yapısal Dizime Giriş

15,00 12,00

Danışmanlık ya da terapide kalıcı değişimlere ulaşmak isteyenlerin problemden çok çözüm hakkında bilgi edinmeleri yararlı olur. Steve de Shazer ve Insoo Kim Berg’in geliştirdiği çözüm odaklı yaklaşım, psikoterapiden koçluğa ve mediasyona, yönetim danışmanlığından pedagojiye kadar çeşitli kullanım alanları için gerekli metodik donatımı içermektedir.

Insa Sparrer, bu giriş kitabında çözüme odaklanmanın temel prensiplerini, uygulamaya yönelik ve anlaşılabilir bir şekilde anlatıyor. Açık örnekler çözüm odaklı yöntemi canlı bir şekilde tanıtıyor. Kitapta, okuyucuların doğrudan çalışma alanlarına aktarabilecekleri çok sayıda alıştırma var.

Son olarak da yazar Çözüm Odaklı Yaklaşımla Sistemik Yapısal Dizimi birleştirerek sözlü olan metodu çözüm arayışında kullanılabilecek örtük bilgilerle yeni bağlantılar oluşturmak üzere “transverbal” bir yaklaşım şeklinde geliştiriyor.

Sale!

Koro Şarkıları ve Türküleri

23,00 20,70

Koro Şarkıları ve Türküleri halen Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü’nde öğretim üyeliği yapan Dr. Salih Aydoğan tarafından ilköğretim çocuklarının şarkı dağarcığını geliştirmek ve onlara sanatın bir kolu olan müzikle kendilerini geliştirme imkanı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.2000-2002 yılları arasında Kültür Bakanlığı’nda danışman olarak görev yapan Aydoğan, bu dönemde “Her İle Bir Koro-Her Çocuğa Bir Şarkı” adlı bir proje tasarlayarak hayata geçirdi. Bu proje kapsamında, Edirne’den Van’a kadar 29 il merkezinde çocuk ve gençlik koroları kuruldu ve bu koroların şarkı dağarcığını geliştirmek üzere çocuk ve gençlik şarkıları beste yarışmaları yapılıp, koro eğitimi ve yönetimi seminerleri düzenlendi.İlköğretim çağındaki çocuklarımızın müziğe olan ilgilerini geliştirmeleri ve bu uğraşı doğru ve bilimsel yöntemlerle gerçekleştirmelerini sağlamak için Koro Şarkıları ve Türküleri kitabını sizlere sunuyoruz.

Sale!

Avludaki Ses

12,00 9,60

Sanatı sadece yaşam biçimi olarak algılayan bir insanın müzik, resim ve edebiyatla kurabildiği dostluğun manifestosudur bu kitapta sizlere sunulanlar. Makale, deneme, türü her ne ise, konular ve başlıkları farklı olan yazılarımda sanatın zamanla kayıtlı olmayan ezeli ve ebedi varlığı en sade, en yalın biçimiyle hissedilecektir. Eski ve yeninin bir ikilem olmadığı, birlikte nefes aldığı, birinin diğerine galip gelmediği satır aralarında gizlidir.

Yaşam, bisikletin hızla çevrilen pedalında. Elma şekeri tutan ellerin yapışkan kırmızısı, yalın, sert biçimler, sesler, renkler, kelimeler gramersiz cümleler içinde yuvarlanan kavramlara dönüşür. Dansçılar, el ele tutuşmuş çocuklar, mevleviler, dervişler, etekleri halka halka, atlıkarıncalar, yarış pistinde koşucular peşi sıra birbirinin, daireler çizen simitçi tablaları, araba lastiklerinin yuvarlak karanlığına doğan ay, evrenin ışıktan küreleri, coşku çemberi içinde sevgililer, sanatın ilhamperileri Ziya Osman Saba’nın başında dolaşır, Maçka Parkı’nda.

Bu âlemdeki her şeyi kavramak, yanınızdan sessizce giden nice insanı tanımak mümkün değil. İçlerinden kim bilir kaçı sizin gerçek dostunuz, can yoldaşınız, arkadaşınız olabilecekti. Bir selam bile veremeden karşı köşeden dönüp, ıssız sokağın başında kaybolacaklar, okunmamış kitaplar gibi. Bilemezsiniz.

Sale!

Seçme Şiirler (1955 -1997)

15,00 12,00

Şikâyet Namazı

komşu bağın kızıl yaban gülü
verandanın kenarından güneşe selâm gönderdiğinde
ve serçelerin neşeli gazellerinin neşeli çağlayanı
ağaçların yeşil doruğundan sokağa döküldüğünde
ve ev, yaseminin sıcak ve soğuğuyla dopdoluyken
ben diri bir şiir söylemekten geliyorum
o yüzdendir vücudum zerre zerre o acı şarkıda
gariban bir hıçkırıkla gözyaşı dökmüştür!
komşu bağın kızıl yabangülünün yanında;
sabahın saydam yıldızına soruyorum:
– “sen şiir bilir misin?”
yıldız cevap yerine,
umursamadan güneşe bakıyor.