6 sonuç gösteriliyor

Sale!

Levent Öget ile Caz Etraflı Konuşmalar

12,00 10,80

Caz dünyasından çeşitli isimlerle konuşmalar

Mozart Ve Gizli Örgütler

Mozartın yaşadığı dönemde gizli örgütlerin Aydınlanma mücadelesinde önemli bir işlevleri bulunuyor. Masonlar, İlluminati, Gülhaçlar, Tapınak Şövalyeleri, ülkemizde ismi pek bilinmeyen Asyalı Kardeşler bu örgütlerden sadece bir kısmı. Mozartın bu örgütlerden bir kısmıyla dolaylı ya da dolaysız ilişkisi olduğu biliniyor. Bilinmeyen, bütün bu ilişkilerin Mozartın eserlerine nasıl bir etkide bulunduğu sorusunun yanıtıdır.
Mozart ve Gizli Örgütler bu büyük dehaya ve onun eserlerine bambaşka bir açıdan yaklaşıyor. Kitapta Mozart ve içinde yaşadığı dönem bilimsel bir bakış açısıyla, birlikte ele alınıyor. Dolandırıcılar, şarlatanlar, semboller, Aydınlanma mücadelesi ve özgürlük tutkusu arasında kalmış bestecinin dünya görüşü titizlikle inceleniyor. Alanlarında uzman müzikologlar ve tarihçiler şimdiye kadar yapılmamış olanı yapıyorlar. Mozartın eserleri ve hayatı masaya yatırılıyor. Nota nota, gün gün…
Müziksiz bir hayat hatadır. Mozart ve Gizli Örgütleri okumadan klasik müziği, gizli örgütleri ve Aydınlanma mücadelesini anlamaya çalışmak da öyle…

Ses Dünyamızda Yeni Ufuklar: Nazariyat ve Teknik Boyutuyla

Bu kitap, Klasikal Batı müziği formasyonunda yoğrulmuş bir Türk sanat ve fikir adamının, 1998’de ses dünyamızın nevi şahsına münhasır iklimi içine döndükten sonra, 12 eşit sesten ibaret bir müzik alfabesi ile yetinemeyeceğini görerek, müzik icrasında, kuramcılığında ve bestecilikte yükselirken, son 10 yıl boyunca alanında ortaya koyduğu yenilikçi temel yaklaşımların bir manzumesidir.
Yazar, ileri düzeyde piyanist ve yorumcu olmanın yanı sıra, kısa zaman zarfında ney, yaylı tanbur ve kanun da öğrenir; makam ve seyir kainatına atılır; bu kainatın özel perdelerinin tanımlanmasında ve sonraki kuşaklara aktarılmasında karşılaşılan güncel nazari/teknik meselelere eğilir; bu istikamette olarak, müzik matematiği alanında kendini yetiştirir; farklı ses düzenlerini ve Temperamanları bilgisayar destekli çalışır, uzun uzadıya bunların hesaplarına dalar; kendi piyanosunu sırf kulaktan çeşitli Temperamanlara akortlayacak seviyeye erişir; akustik piyanolardan mikrotonları duyuracak bir mekanizma bile tasarlar; geliştirdiği bütünsel bir ses düzenine göre yepyeni bir kanun hazırlatır ve bu kanunu çalgının üstadlarına denetip onların takdirlerine mazhar olur; ayrıca, değişik beklentilere yönelik alternatif ses düzenleri ileri sürer; önerdiği düzenlerin mikrotonal notasyon fontlarını tasarlar; ortaya koyduğu nazari/teknik çalışmaları akademik ve mesleki camia ile paylaşır ve önde gelen isimlerle tartışır.

Türk Beşleri

Almanya’da müzikoloji çalışmalarını uzun yıllar sürdüren Yılmaz Aydın’ın Köln Üniversitesi’ne sunduğu doktora tezi de “Türk Beşleri” üzerinedir. Bu birikimin elinizdeki kitaba büyük ölçüde yansıdığı açıktır. Oysa önemli olan, Türkiye’de müzikçilerimizin ve müzik öğrencilerinin bu konularda duyduğu gereksinime cevap vermektir. Yılmaz Aydın, kitabında özet ve sağlam bir yaklaşım sergiliyor. “Beşler”den örnek olarak seçtiği eserlerde “form analizi”nin ağır bastığını görüyoruz. Eğer armonik analizin inceliklerini ister istemez ele alan bir yaklaşımı öngörseydi, bu kitap binlerce ayrıntıyı kapsayan ciltlerden oluşurdu. Yalın ve açık seçik bir “form analizi” ise getirdiği çerçeveyle eseri avucumuzun içine koyuyor. Öte yandan Yılmaz Aydın, bir müzik eserinin can damarı olan müzikal gereçlerin kaynağına da dikkatle eğiliyor. Bu kaynak, “Türk Beşleri”nin geleneksel müziklerimizden yararlandığı makam ve usul sistemleridir. Bütün dünyada yaşanmış olan “Ulusalcılık” akımının köklerinde bu tür geleneksel gereçlerin bulunduğunu bilmemiz yeterli değildir. Geleneksel Türk müziğinin bizim bestecilerimiz tarafından nasıl değerlendirildiğini anladığımız ölçüde yarına sağlam adımlarla yürüyebiliriz.

Sale!

Keman Metodu

30,00 27,00

Türk Musîkîsi keman icra tekniği için tasarlanmış mükemmel bir metod.

Sayın ORAN, KEMAN METODU ile keman öğrenmek isteyenlere güzel bir fırsat sunmaktadır. Bu metod’da Türk Musîkîsine ait genel bilgiler, keman için etüdler ile çalışma partisyonları bulunmaktadır. Ayrıca kemanla, Türk Musîkîsine ait eserlerin nasıl çalınması gerektiği hususunda örnek eserler, gerekli işaretlerle birlikte, verilmektedir.

Türk Müziğinde keman icrası, tekniği ve san’atı; Sayın Oran tarafından titizlikle yirmi yıllık bir araştırma, deneyim ve birikimle metod haline dönüştürülmüştür.