1–18 / 48 sonuç gösteriliyor

Sale!

Uzun İnce Bir Yol / Âşık Veysel

19,00 15,20

Çocuklar için biyografik öyküler dizisi

Sale!

Piyano için Dağarcık

25,00 22,50

Bu kitapta yer alan beste ve düzenlemeler, “Güzel Sanatlar Liseleri”, “Eğitim Fakülteleri Müzik Öğretmenliği Bölümleri”, “Konservatuvarlar”, ve “Güzel Sanatlar Fakülteleri Müzik Bölümleri” gibi mesleki piyano eğitimi veren kurumlardaki öğrencilerin, piyanoya başlangıç aşamasından itibaren seslendirilebilecekleri niteliktedir.
Kitaptaki ilk 4 etüt ile Çoban, Saray Yolu ve Merdiven gibi küçük ölçekli parçalar, yüksek lisans tezimdeki piyano eğitimi başlangıç aşaması için oluşturmayı düşündüğüm dağarcıktan örneklerdir. Buradaki amaç piyano eğitimi başlangıç aşamasında orta do konumundan başlayarak kendi ezgilerimizden oluşan bir dağarcık önerisiydi.
Bu kitapta yer alan “Süpürgesi Yoncadan” ve “Taşlı Tarla Ayrıklı” isimli düzenlemeler, 1993 yılında daha lisans 4. sınıfta iken “Türk Müziği Çokseslendirme” dersi kapsamında sevgili öğretmenim Prof. Ertuğrul BAYRAKTAR gözetiminde ders ödevi olarak hazırlanmıştı. “Değirmen” isimli eser ise Prof. Veli MUHATOV’un 1994 yılında yüksek lisans programı kapsamında yapılan “Besteleme Teknikleri” dersinin ürünlerinden bir tanesidir. Kitapta yer alan “Su” isimli eser, 2008 yılında düzenlenen Halıcı Bilgisayarla Beste Yarışması’na “h2o” adıyla katılmış ve remix versiyonuyla ödüle layık görülmüştür. “Şaka” ve “Fidayda Üzerine Çeşitlemeler” isimli eserler ise piyano öğrencilerimin belli teknik davranışları kazanabilmeleri için tarafımdan etüt niteliğinde yazılmış, fakat zaman içerisinde çeşitli değişimlerle eser niteliğine dönüşmüştür. Kitapta yer alan 14 parçanın canlı kaydedilmiş MP3 dosyalarını yayınevi web sitesinden dinleyebilir ve indirebilirsiniz.

Sale!

Armoni ve Aranjman Uygulamalarında Yardımcı Piyano

12,00 10,80

Bu kitap piyano tekniğinin gelişmesinden çok kulak eğitimi, armoni öğrenimi ve aranjman uygulamalarına yardımcı bir nitelik taşıyan piyano kullanımı için oluşturulmuş bir yönteme dayanmaktadır.

Sale!

İlahiler

6,00 5,40
Sale!

Viyolonsel İçin Sol El Teknik Çalışmaları

17,00 15,30

Çalgı çalışmak, çalgıda teknik ve müzikal becerilerin gelişimi amacıyla, eksikliklerinin giderilmesine yönelik çalışmalar yapmaktır. Çalışılan yapıtın amacını ve gereğini bilmek, o amaca ulaşmada ilk koşuldur. Müzikalitenin ve icranın gelişmesini sağlayacağından, ilgili teknik becerilerin kazanılmış olması önemsenmektedir. Viyolonsele yönelik teknik çalışmalar içeren ve Türkçe anlatımlı önbilgiler veren metot niteliğinde bir kaynağa ihtiyaç duyulduğunu bulgulayan araştırmalardan hareketle yaptığım bu çalışma, öğrencilik yaşantımda başta sayın Şinasi Çilden olmak üzereöğretmenlerimden edindiğim ders notları olarak da düşünülebilir. Çalgıdaki en temel boyut olan teknik becerilerin kazanılmasına yönelik öneriler içeren bu çalışmayı planlama aşamasında, teknik becerileri derinlemesine irdeleme amacıyla yaptığım güncel bir araştırmaya göre; Türkiyedeki viyolonsel öğrencilerinden oluşan geniş bir örneklemin, çoğunlukla sol el teknik beceriler konusunda zorlandıkları gözlenmiş, sol el çalışmalarının yer aldığı bu kaynağın çalışmalarına ve yayımlanmasına öncelik verilmiştir. Türkiye genelindeki Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile Müzik Öğretmenliği Lisans Programı öğrencilerin teknik düzeyleri dikkate alınarak hazırlanmış bu kılavuz ile yaşanan sol el teknik sorunlarının büyük ölçüde çözülebileceği düşünülmektedir.
(Tanıtım Bülteninden)

Sale!

Türkünün Rengi

15,00 12,50

Bu kitapta, Çağdaş Türk Müziği’nin önemli bestecilerinden Erdal Tuğcular’ın modal bir anlayışla hazırladığı beste ve düzenlemelerinden oluşan 23 Türk eseri yer almaktadır. Piyano repertuvarında ‘Türk’ kaynaklı eser sıkıntısı çekenler için büyük bir boşluğu doldurması beklenmektedir.

Sale!

Bûselik Şarkılar Klasik Türk Musikisi Seçmeler 13

10,00 8,00

İçindekiler

# Bûselik Peşrev / Nikolâki
# Cefâsı Âşıka Yârin / D.İsmail Efendi
# Dün Gece Bir Bezm-i / Şerif İçli / Ahmet Rasim Bey
# Bir Pür Cefâ Hoş Dilberdir / III.Selim
# Lâleler Her Yıl Açar / Teoman Alpay / Mahmut Nedim Güntel
# Geçti Bahar / Fehmi Tokay / Melahat Akan
# Dil-bestenim Meshûrunum / Muhlis Sabahaddin / Recâizade Mahmut Ekrem
# Gözümde Özleyiş / Selahaddin İnal / Şemsi Belli
# Aman Cânâ Beni Şâd Et / Fehmi Tokay
# Dün Gece Sende / Şakir Ağa
# Boş Kalbimi Bir Hatıranın.. / Suphi Ziya Özbekkan / Hikmet Münir Ebcioğlu
# Saçlarıma Ak Düştü / Sadettin Kaynak / Ramazan Gökalp Arkın
# Fikrimden Geceler / (Âzerî) / Anonim
# Ömrümün Güzel Çağı / Emin Ongan / Mecdi Nevin Tanrıkorur
# Rüzgâr Kırdı Dalımı / Selahaddin Erköse / Fuad Edip Baksı
# Güle Sor Bülbüle Sor / İsmail Baha Sürelsan / Nahit Hilmi Özeren
# Bana Bir Aşk Masalından / Erol Sayan / Erol Sayan
# Sen De Gözden Çıkarıp / Cinuçen Tanrıkorur / Eyyûbî Ali Rıza Bey
# Dağlara Çen Düşende / (Âzerî) / Anonim
# Bûselik Sazsemâîsi / Ferit Sıdal

Sale!

Suzinak Şarkılar Klasik Türk Musikisi Seçmeler 10

10,00 8,00

# Sûninâk Peşrev / Tatyos Efendi
# Cânâ Firâk-ı Aşkın ile / Dede Efendi
# Sonbahar Goncası mı / Mustafa Nafiz Irmak / M.Nafiz Irmak
# Hâl-i Dilimi Şerhedemem / Şekerci Cemil Bey / M.Sadi Bey
# Durmadan Aylar Gecer / Münir Nurettin Selçuk
# Hüsn Âlemini Tuttu / Hacı Ârif Bey / M.Sâdi Bey
# Kuzucağım Ne Kaçarsın / Hacı Fâik Bey
# Bir Gamlı Hayal / Cevdet Çağla
# Hasretle Yanan Kalbime / Emin Ongan / Hilmi Soykut
# Sâzın Gibi Al Sînene / Cevdet Çağla / M.Nafız Irmak
# Dokunma Kalbime / Gavsi Baykara
# Ayrı Düştüm Sevgilimden / Yesârî Âsım Arsoy
# Benim Yârem Gibi Yâre / Lâtif Ağa
# Sen Bezmimize / Hasan Âli Yücel / H.Âli Yücel
# Hasreti Kadehlerden / Rüştü Eriç / Şadi Kurtuluş
# Uzun da Kavak Dalında / (Ege) / Anonim
# Gökyüzünde Türen Olsam / Necmi Pişkin / Karac’oğlan
# Aylardan Gül Yüzünü / Erol Sayan / Erol Sayan
# Şimdi Uzaklardasın / Zeki Müren / Zeki Müren
# Geçti Âlâm-ı Firâkın Cânıma / Klarnet İbrahim Efendi
# Yârim Gitti Çeşmeye / (İstanbul) / Anonim
# Gözlerin Bir İçim Su / Ferit Sıdal / K.Şakir Yakar
# Sûzinâk Longa / Turhan Yalçın

Sale!

Alternatif Gitar Etütleri

10,00 8,00

Bilgiye ulaşmak için elinizden gelen tüm çabayı sarfetmiyorsanız, büyük başarılar elde etmeniz mümkün olmaz. Yakın ve uzak “Geleceğinizi” ayrı bir şekilde planlayıp, hedeflerinizi ona göre seçin. Sosyal yaşamın keyiflerinden uzakta, odanızda gitarla boğuşmak sıkıcı gelebilir çoğu zaman.