2 sonuç gösteriliyor

Sale!

Solfej Kitabı

25,00 22,50

Do majör ve La minör tonlarında yazılmış deşifrelerden oluşan bu deşifre kitabını yazmaktaki temel amacım; konservatuar müfredat programlarına uygun bir solfej deşifre kitabının olmayışıdır.

Bu kitapta tüm ritmler tek tek ele alınmış, giderek artan bir zorluk derecesiyle öğrencileri geliştirmeğe yönelik bir metod kullanılmıştır. Ritmleri geliştirirken, sesleri de yerleştirmek hedeflenmiş ve entonasyon çalışması niteliğinde deşifrelere de yer verilmiştir.

Böyle bir çalışma yapma ortak fikrini paylaştığım değerli arkadaşım, meslektaşım Duygu Ünal da bu kitabın devamı niteliğindeki bir çalışma ile, Do majör ve La minör tonları dışındaki tüm tonlarda deşifreler hazırlamış bulunmaktadır. Bu iki çalışmanın, öğrencilerimize solfej dersinin zorluklarını yenme konusunda yardımcı olacağına inanıyorum.

Y.Doç. Mine MUCUR

Sale!

Türk Müziği Makam Dizileri

16,00 14,40

Bu kitap, Türk Müziği Makamlarını, tampere çalgılarda kullanılabilir kılmak için hazırlanmıştır.

Yüzlerce makam, tampere seslere göre, 13 makam dizisine indirgenmiş, 13 dizinin her biri, piyanodaki 12 kromatik perdeye aktarılmış, 156 makam dizisi elde edilmiştir.

Böylece Türk Müziği Makam Dizileri her perdeden çalınabilir olmuştur.