3 sonuç gösteriliyor

Türk Musikisi Kavram ve Terimleri Ansiklopedisi

Bu eserde, Türk Musikisi’nin bütün makam, usul ve formlarına, çalgılarına ait gerekli formlare verildi. Bu, Klasik Türk Musikisi dediğimiz Osmanlı-Türkiye san’at musikisidir. Halk musikimize iat yalnız çok kullanılan teknik tabirler alındı. Türkiye dışı Türk aleminin muskisine ait madde başları da bu şekilde sınırlıdır. Zira Türkiye halk musikisi, Türkiye Cumhuriyeti dönemindeki Batı tekniğine dayanan Çoksesli Türk Müziği, Türkiye dışı Türk ülkelerinin musikileri, ayrı uzmanlık alanlarıdır.

Sale!

Caz Kitabı

38,00 34,20

“Yüzyılımızda, duymanın mucizesine Berendt kadar nüfuz etmiş bir kimse yoktur.”
– Dük Arnold Keyserling

“Berendt, yeni sorular sormayı ve eskimiş cevaplarla yetinmemeyi başaracak insanlara seslenir.”
– Ander Ritti

“Yapıtlarına ve bu yapıtların yazarına hayranlık duyuyorum; dinlemenin büyüsünün bizi evrenin çekirdeğine yaklaştırdığına dair kanaatlerimi doğrulayan bir gönül dostu Berendt.”
– Yehudi Menuhin-