9 sonuç gösteriliyor

KEN’ÂN ER-RİFÂÎ’den İlâhiyât-ı Ken’an

Ken’an Rifâî Hazretleri, Hz. Mevlâna’nın Mesnevî’sini, Kur’ân’ın tefsîridir diyerek, ve yine Hazretin himmetiyle, okutmuşlar, Vâlideleri Hatice Cenân Sultân’ın ezbere bildikleri Niyâzî divânını Mesnevî’nin şerhi olarak belirtmişler ve “biz de onun lübbünü İlâhiyât-ı Ken’ân’da yaptık” buyurmuşlardır. Bütün tasavvufî umdelerin, hakikatte, özünü içeren İlâhiyât-ı Ken’ân, başta Ken’ân Rifâî Hz. olmak üzere pek çok kişi tarafından bestelenmiştir ki bunların bazıları Kendilerinin aşkın sevgisinin anlık zuhuru olarak, usûlden, makamdan münezzeh, fakat kimisi de mûsıkî olarak da yüksek seviyeli eserlerdir. Hak ve hakikatin Kendilerinin aynasından yansıması olan bu güfteler, yine, kimi zaman kıyıda köşede kalmış, nâdîde makamların elbisesini giymişler, ve bu özellikleriyle başka kitaplarda da yer bulmuşlardır. Özellikle dînî eser formlarında çok kullanılmayan, Büzürg, Şerefihamîdî, Irak, Hisar Bûselik, Sabâ Zemzeme, Rast-ı Cedîd, Ferahnâk Aşîran, Ferahfezâ eserler bu minvâl bestelerdir.

Sale!

Mevlana’dan Çocuklara Masal Şarkılar

20,00 18,00

Mevlânâ’dan çocuklara renkli kuşe kağıda baskılı 96 sayfa masal kitabı hediyeli.

Sale!

Maftirim Türk – Sefarad Sinagog İlahileri (4 CD + 1 DVD)

200,00 180,00

Dünyanın kapsamlı tek Türk Maftirim koleksiyonu
Osmanlı İmparatorluğu’nun Edirne şehrinde doğan ve Yahudi mistik müziğinin bir örneği olan Maftirim repertuarı, kulaktan kulağa ve ustadan çırağa öğretilerek sonraki kuşaklara aktarılmıştır. Ancak, bir dönem sayıları binlerle ifade edilen bu ilahilerin pek azı günümüze kadar ulaşabilmiştir.

Bu eseri 1987 yılında seslendiren son ustalar David Behar, Hazan İsak Maçoro ve Hazan David Sevi ile birlikte belki de bir gelenek sona ermiştir. Beş yıllık yoğun ve zorlu bir çalışmanın ürünü olan bu eser Türk Sefarad Dini Müziği’nin son demlerini belgeleme ve gelecek kuşaklara bu yolla aktarma çabasıdır. Dünyada bir ilki oluşturan bu koleksiyon Türk Sanat Müziği, Türk Sefarad Müziği, Yahudi Dini Müziği ve her türlü litürjik müzikle ilgilenenler için vazgeçemeyecekleri bir eser niteliği taşımaktadır.

4 CD ve 1 DVD’ye ait kitapta bulacaklarınız:
Kudüs İbrani Üniversitesi’nden Prof. Edwin Seroussi’nin Maftirim tarihçesi hakkında yazdığı ayrıntılı giriş yazısı;
Şair Rabbi Israel Najjara’dan (ca. 1550-1625) Isaac Eliyahu Navon’a (d. 1952) kadar uzanan ve Shirei Israel be-Eretz ha-Qedem (Istanbul 1925/6)’da yayınlanıp Maftirim grupları tarafından son kuşaklara kadar söylenen bir piyyutim repertuarı;
Tel-Aviv Üniversitesi’nden Prof. Tova Be’eri tarafından araştırılıp düzenle nen İbranice tekstler;
Prof. Isaac Jerusalmi (Hebrew Union College, Cincinnatti) tarafından yazılıp, sesli harfler eklenen İbranice tekstler, latin harflerle yazılan okunuşları ve Judeo-Espanyol ve İngilizce’ye yapılan tercümeleri;
Karen Gerson Sarhon tarafından dijital ortama aktarılmış notalar ve Udî Mahmut Özbay tarafından yapılan nota tashihi, usûl ve metronom değerlerinin eklenmesi;
Ünlü fotograf sanatçısı Izzet Keribar tarafından çekilen Türkiye Sinagogları’nın muhteşem fotografları.

4 CD ve 1 DVD’nin yer aldığı kartelada bulacaklarınız:
Son üç Maftirim ustası David Behar, merhum Hazan İsak Maçoro ve Hazan David Sevi’nin seslerinden onların hafızalarında kalan Maftirim repertuarını kapsayan 4 CD ve 1 DVD (toplam 6 saate yakın kayıt).

Sale!

Türk Makam Müziği ve Mikrotonal Müzik İçin Nota Yazım Programı

110,00 99,00

MUS2 yeni ve eşsiz özellikleri sayesinde mikrotonal müzik bestecisi ve icracılarına mikrotonal seslerin yazımı ve seslendirmesi için gerekli olanakları beraberinde getiren, kullanımı kolay ve hızlı bir nota yazım programıdır.

Sale!

Doğaçlamaya Giriş VCD 2

10,00 9,00

Kromatik swing, modlar ve improvize nasıl yapılır tavsiye edilir.

 

Sale!

Doğaçlamaya Giriş VCD 1

10,00 9,00

Modern gitar teknikleri, müzikal fikir, vibrato, çekiçleme & koparma, sağ avuç susturması, tel germe, tremolo, trill, kaydırma, sol el susturması, pena süpürge vuruşu, jazz cümleleme v.s blues formu, basit ritm, bilişik ritm, shuffle solo gitar.

Beş Âyin

Eser Hakkında

En eski Mevlevi âyinlerinden biri olan ve bestecisi bilinmeyen Pençgâh Âyin, Derviş Mustafa Dede’nin Bayâtî Âyin’i, Dede Efendi’nin Sabâbûselik ve Şevkutarâb âyinleri ile Hüseyin Fahreddin Dede’nin Acemaşiran Âyin’i, albümü oluşturan 5 CD’de yer alan eserler. Beş müzik CD’nin yer aldığı albüm, bütün notaların kaydedildiği 6’ncı CD ile yaklaşık 90 sayfadan oluşan ve ney’in tarihinden Hazreti Mevlâna’nın hayatına, Mevlevîlik adap ve erkânından Mevlevî ayinlerinin nasıl yapıldığına ve Mevlevîlik’te giyim kuşama kadar geniş bilgiler ihtiva eden bir kitabın da içinde yer aldığı çok şık bir ambalajla dinleyiciye sunuluyor.

Beş Âyin, müzik dinleyicileri ve koleksiyonerler için nadide bir arşiv çalışması niteliğinde. Çünkü albüm, klasik müziğimizin en büyük çaplı eserleri olan âyinlerden önde gelen beş tanesinin, çizgiüstü bir yorumla, üstelik bugüne kadar hiç tanık olunmadığı şekilde tek bir sanatçı tarafından ve baştan sona yalnızca ney ile icra edildiği ilk profesyonel kayıt. Daha spesifik olarak ise Beş Âyin, ney ile ilgilenenler için tam anlamıyla kılavuz olmaya aday olabilecek bir çalışma. Ney üfleyebilen herkesin, hem dinleyip hem de neyiyle eşlik edebilecek olması, Beş Âyin’e özel bir önem kazandırıyor.

Yetiştiği ve müzikteki asıl varlığını ortaya koyduğu alan Klasik Türk Müziği olan, ancak geniş toplum kesimleri tarafından tanınırlığını daha çok ilgilendiği diğer müzik dallarında ve interdisipliner çalışmalarda sağlayan Neyzen Aziz Şenol Filiz, Beş Âyin çalışmasıyla, müzikal varlığını borçlu olduğu klasik köklerine anlamlı olduğu kadar yüksek çizgide bir atıfta bulunuyor ve önemi gözardı edilemeyecek bir vefa örneği sergilediği gibi son derece fonksiyonel bir esere de imza atmış oluyor.