Beş Âyin

Eser Hakkında

En eski Mevlevi âyinlerinden biri olan ve bestecisi bilinmeyen Pençgâh Âyin, Derviş Mustafa Dede’nin Bayâtî Âyin’i, Dede Efendi’nin Sabâbûselik ve Şevkutarâb âyinleri ile Hüseyin Fahreddin Dede’nin Acemaşiran Âyin’i, albümü oluşturan 5 CD’de yer alan eserler. Beş müzik CD’nin yer aldığı albüm, bütün notaların kaydedildiği 6’ncı CD ile yaklaşık 90 sayfadan oluşan ve ney’in tarihinden Hazreti Mevlâna’nın hayatına, Mevlevîlik adap ve erkânından Mevlevî ayinlerinin nasıl yapıldığına ve Mevlevîlik’te giyim kuşama kadar geniş bilgiler ihtiva eden bir kitabın da içinde yer aldığı çok şık bir ambalajla dinleyiciye sunuluyor.

Beş Âyin, müzik dinleyicileri ve koleksiyonerler için nadide bir arşiv çalışması niteliğinde. Çünkü albüm, klasik müziğimizin en büyük çaplı eserleri olan âyinlerden önde gelen beş tanesinin, çizgiüstü bir yorumla, üstelik bugüne kadar hiç tanık olunmadığı şekilde tek bir sanatçı tarafından ve baştan sona yalnızca ney ile icra edildiği ilk profesyonel kayıt. Daha spesifik olarak ise Beş Âyin, ney ile ilgilenenler için tam anlamıyla kılavuz olmaya aday olabilecek bir çalışma. Ney üfleyebilen herkesin, hem dinleyip hem de neyiyle eşlik edebilecek olması, Beş Âyin’e özel bir önem kazandırıyor.

Yetiştiği ve müzikteki asıl varlığını ortaya koyduğu alan Klasik Türk Müziği olan, ancak geniş toplum kesimleri tarafından tanınırlığını daha çok ilgilendiği diğer müzik dallarında ve interdisipliner çalışmalarda sağlayan Neyzen Aziz Şenol Filiz, Beş Âyin çalışmasıyla, müzikal varlığını borçlu olduğu klasik köklerine anlamlı olduğu kadar yüksek çizgide bir atıfta bulunuyor ve önemi gözardı edilemeyecek bir vefa örneği sergilediği gibi son derece fonksiyonel bir esere de imza atmış oluyor.

Karşılaştır

Açıklama

Koleksiyonerler için nadide bir arşiv çalışması niteliğinde

Beş müzik CD’nin yer aldığı albüm, bütün notaların kaydedildiği 6’ncı CD ile yaklaşık 90 sayfadan oluşan ve ney’in tarihinden Hazreti Mevlâna’nın hayatına, Mevlevîlik adap ve erkânından Mevlevî ayinlerinin nasıl yapıldığına ve Mevlevîlik’te giyim kuşama kadar geniş bilgiler ihtiva eden bir kitabın da içinde yer aldığı çok şık bir ambalajla dinleyiciye sunuluyor. Ayrıca her bir Âyin’e tekli ambalajlarıyla da sahip olunabilir.

Beş Âyin, müzik dinleyicileri ve koleksiyonerler için nadide bir arşiv çalışması niteliğinde. Çünkü albüm, klasik müziğimizin en büyük çaplı eserleri olan âyinlerden önde gelen beş tanesinin, çizgiüstü bir yorumla, üstelik bugüne kadar hiç tanık olunmadığı şekilde tek bir sanatçı tarafından ve baştan sona yalnızca ney ile icra edildiği ilk profesyonel kayıt. Daha spesifik olarak ise Beş Âyin, ney ile ilgilenenler için tam anlamıyla kılavuz olmaya aday olabilecek bir çalışma. Ney üfleyebilen herkesin, hem dinleyip hem de neyiyle eşlik edebilecek olması, Beş Âyin’e özel bir önem kazandırıyor.

Ek bilgi

Eser Sahini

Şenol Filiz

Disk Sayısı

5

Yapımcı

Kalan Müzik