Sale!

Gelenekten Geleceğe Makamsal Türk Müziği

25,00 22,50

Karşılaştır

Açıklama

Tarihsel süreç içinde yüzlerce, binlerce yılda oluşan müziğimiz, Cumhuriyet Dönemi’nde başta
saz şairleri olmak üzere, mimar, mühendis, doktor, diş hekimi, subay-astsubay, hukukçu gibi hemen
her meslekten insanın katkılarıyla gelişimini sürdürmüştür. Besteciler üretici kimlikleriyle ezgileri
ilmek ilmek dokurken, müzik bilimciler araştırmacı kimlikleriyle kaynakları didik didik taramışlar,
ses ve saz sanatçıları ise farklı çevre ve ortamlarda halkla buluşarak repertuarı paylaşmışlardır.
Derneklerdeki aktarım etkinlikleri bir yana bırakılırsa, bu üretme, araştırma ve paylaşma çabalarına
karşılık, Türk müziğinin eğitim- öğretim boyutu birçok nedene bağlı olarak yıllar yılı bu zincirin
dışında kalmıştır. Gelenekten Geleceğe Makamsal Türk Müziği adlı bu kitapla, Türk müziğine bu
kez bir müzik eğitimcisi anlayışı, kavrayışı ve sorumluluğuyla yeni bir katkı sağlanmaya, zincirin
halkalarını tamamlamaya ilişkin bir katkı getirilmeye çalışılmaktadır. Dipnotlardan ve kaynakçadan
da anlaşılacağı üzere, bu sorumluluğu yerine getirmek üzere Türk müziğine ilişkin yazılan hemen
her özgün Türkçe kaynağa ulaşılmaya çalışılmıştır.
Farklı ortamlarda oluşmuş ve gelişmiş olmakla birlikte, kökeni bir olan Türk müziği, Türk Halk
Müziği (THM) ya da Türk Sanat Müziği (TSM) gibi ayrı ayrı değil bütüncül bir anlayışla ele
alınmaktadır.
Gelenekten Geleceğe Makamsal Türk Müziği adlı kitap basılmadan önce Gazi Üniversitesi
Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği öğrencilerinde denenmiş, uygulamada ortaya çıkan
sorunlar tekrar tekrar gözden geçirilerek değiştirilmiş ya da düzeltilmiştir.
Öğrenen ve öğretenlere kolay gelsin.
Prof. Ülkü Özgür-Yrd. Doç. Dr. Salih Aydoğan

Ek bilgi

Dil

ISBN

Sayfa Sayısı

Kağıt/Cilt

Boyut

Baskı

Basım Yeri

Basım Tarihi

Yayınevi

Yazar

Ülkü Özgür – Salih Aydoğan