Sale!

Merâgî’den Sultan II. Murad’a Müziğin Maksatları Makasıdu’l-Elhan

30,00 27,00

Karşılaştır

Açıklama

İçindekiler
ÖN SÖZ
Kısaltmalar ve Transkripsiyon
Tablolar Listesi
Şekiller Listesi
I. KISIM: MAKĀSİDU’L-ELHÂN’IN YAZARI MERÂGÎ
Merâgî, Hafızlıktan Müzisyenliğe
Merâgî, Celayir Sarayında
Merâgî ve 100 Bin Altın
Merâgî, Timurlu Sarayında
Merâgî ve Müzik Teorisi
Merâgî’den Osmanlı Sarayına
Merâgî, İmam Ali Rıza Ziyaretinde
Merâgî, Son Durak Herat
Merâgî’den Kalanlar
Merâgî Etkisi ve Merâgîzadeler
Makasıdu’l-Elhan’ın Türk Müziği Açısından Önemi
Makasıd’ın Konuları ve Müzikoloji
Makasıd’da Başlangıç
Makasıd’da Müzik Terminolojisi
Makasıd’da Ses Sistemi: Perdeleri Bulma Yöntemleri
Makasıd’da Makamlar
Makasıd’da Çalgı Çeşitleri
Makasıd’da Düzen Çeşitleri
Makasıd’da Îkâ, Devir, Zaman
Merâgi’nin Îkâ -Devirleri
Makasıd’ın Kaynakları
Makasıd’da Müzik Yazısı
Merâgi’nin Amel Tasnifi : Bilinmeyen Bir Bestesi
II. KISIM: MAKĀSİDU’L-ELHÂN ÇEVİRİSİ
Giriş / Mukaddime
Birinci Kapı: Ses, Nağme, Aralık, Cem, Müzik ve Bilim,
Seste Tizlik ve Pestlik
İkinci Kapı: Destanlar ve Nağmeler; Aralıklar; Uyumsuzluk Sebepleri
Üçüncü Kapı: Dörtlü ve Beşli Aralık Cinsleri, Uyumlu Aralıklar, Daireler
Düzenlenmesi, Bahr ve Nev’i
Dördüncü Kapı: On İki Makam ve Nağmeleri, Aralıkların Oranları, Telli
Çalgılara Düzen Verme
Beşinci Kapı: Altı Âvaze, Şîrâzî’nin Eleştirileri ve Bu Fakirin Cevapları,
Şubeleri Telden Çıkarım
Altıncı Kapı: Yirmi Dört Şube ve Nağmeleri
Yedinci Kapı: Aralıkların Benzerlikleri, Devirlerin Ortak Nağmeleri
ve Perdelerin, Âvâzelerin ve Şubelerin Birbiriyle İlişkileri
Sekizinci Kapı: Dönüş Nakraları Metodu ve Yerel-Düzenler
Dokuzuncu Kapı: Îkā’ Devirleri, Kuralları, Tasnifl ere ‘Duhul’
Onuncu Kapı: Nağmelerin Tesiri, Tasnifl erin Yapılması ve İcrası
Onbirinci Kapı: Kadim Metot Altı Parmak Gösterim Şekliyle Perdeler
ve Altı İkai Devir; Kısmi Geçiş Çeşitleri
Onikinci Kapı: Hanendelik Eğitimi
Bitim: İnsan Sesleri, Çalgı Türleri, Usta İcracılar,
Sanatçının Meclis Âdâbı
Bibliyografya
Dizin

Ek bilgi

Dil

ISBN

Sayfa Sayısı

Kağıt/Cilt

Boyut

Baskı

Basım Yeri

Basım Tarihi

Yayınevi

Yazar

Recep Uslu