Partisyon Sayı:4 (Ocak-Şubat-Mart 2015)

Müzik ve Düşünce Dergisi

Karşılaştır
Kategoriler:

Açıklama

Günümüzde sosyal bilimlerin hemen her alanında cinsiyet kavramının temel alındığı yeni, dinamik ve şaşırtıcı düşünceler görülmektedir. Bu düşüncelerden beslenen akımlar üzerine literatüre her gün yeni bir çalışma eklenmekte ve bu değerli çalışmalar neticesinde artık sanatı da cinsiyetçi okumalarla yorumlamak mümkün hale gelmektedir. Bu doğrultuda sanatın bir dalı olarak müziğin, icradan ya da dinlemekten ibaret olmadığı, üzerine düşünülmesi gerektiği fikri ile beraber özellikle müzikoloji alanında cinsiyet temelli çalışmalar bizlere yeni bakış açıları kazandırmaktadır.       Partisyon Dergisi dördüncü sayısında “Cinsiyet ve Müzik” dosya konusu ile cinsiyet kavramı üzerine inşa edilmiş düşüncelerin müzikteki yansımasına odaklandı. Bu sayımıza, yazılarını bizimle paylaşma nezaketini gösteren Susan McClary ve Martin Stokes’un katkıları çok büyük oldu. Ayrıca kastratlar konusunda yayımladığımız makalenin ve 2002 yılında aramızdan ayrılan Philip Brett’in çalışmasının Türkçe literatüre yapacağı katkıların büyük olacağı kanaatindeyim. Ek bölümümüzde ise kadınların toplum ve sanat dünyasındaki konumunun yüzyıllar içindeki değişimini, sanatçı ve düşünürlerin sözleri ve eserleri doğrultusunda özetleyerek genel bir çerçeve çizmeyi amaçlayan Feminist Sanat Kronolojisi yer alıyor.

Ek bilgi

Dil

ISBN

Sayfa Sayısı

Kağıt/Cilt

Boyut

Basım Yeri

Basım Tarihi