Ses Dünyamızda Yeni Ufuklar: Nazariyat ve Teknik Boyutuyla

Bu kitap, Klasikal Batı müziği formasyonunda yoğrulmuş bir Türk sanat ve fikir adamının, 1998’de ses dünyamızın nevi şahsına münhasır iklimi içine döndükten sonra, 12 eşit sesten ibaret bir müzik alfabesi ile yetinemeyeceğini görerek, müzik icrasında, kuramcılığında ve bestecilikte yükselirken, son 10 yıl boyunca alanında ortaya koyduğu yenilikçi temel yaklaşımların bir manzumesidir.
Yazar, ileri düzeyde piyanist ve yorumcu olmanın yanı sıra, kısa zaman zarfında ney, yaylı tanbur ve kanun da öğrenir; makam ve seyir kainatına atılır; bu kainatın özel perdelerinin tanımlanmasında ve sonraki kuşaklara aktarılmasında karşılaşılan güncel nazari/teknik meselelere eğilir; bu istikamette olarak, müzik matematiği alanında kendini yetiştirir; farklı ses düzenlerini ve Temperamanları bilgisayar destekli çalışır, uzun uzadıya bunların hesaplarına dalar; kendi piyanosunu sırf kulaktan çeşitli Temperamanlara akortlayacak seviyeye erişir; akustik piyanolardan mikrotonları duyuracak bir mekanizma bile tasarlar; geliştirdiği bütünsel bir ses düzenine göre yepyeni bir kanun hazırlatır ve bu kanunu çalgının üstadlarına denetip onların takdirlerine mazhar olur; ayrıca, değişik beklentilere yönelik alternatif ses düzenleri ileri sürer; önerdiği düzenlerin mikrotonal notasyon fontlarını tasarlar; ortaya koyduğu nazari/teknik çalışmaları akademik ve mesleki camia ile paylaşır ve önde gelen isimlerle tartışır.

Karşılaştır

Açıklama

Bu kitap, Klasikal Batı müziği formasyonunda yoğrulmuş bir Türk sanat ve fikir adamının, 1998’de ses dünyamızın nevi şahsına münhasır iklimi içine döndükten sonra, 12 eşit sesten ibaret bir müzik alfabesi ile yetinemeyeceğini görerek, müzik icrasında, kuramcılığında ve bestecilikte yükselirken, son 10 yıl boyunca alanında ortaya koyduğu yenilikçi temel yaklaşımların bir manzumesidir.
Yazar, ileri düzeyde piyanist ve yorumcu olmanın yanı sıra, kısa zaman zarfında ney, yaylı tanbur ve kanun da öğrenir; makam ve seyir kainatına atılır; bu kainatın özel perdelerinin tanımlanmasında ve sonraki kuşaklara aktarılmasında karşılaşılan güncel nazari/teknik meselelere eğilir; bu istikamette olarak, müzik matematiği alanında kendini yetiştirir; farklı ses düzenlerini ve Temperamanları bilgisayar destekli çalışır, uzun uzadıya bunların hesaplarına dalar; kendi piyanosunu sırf kulaktan çeşitli Temperamanlara akortlayacak seviyeye erişir; akustik piyanolardan mikrotonları duyuracak bir mekanizma bile tasarlar; geliştirdiği bütünsel bir ses düzenine göre yepyeni bir kanun hazırlatır ve bu kanunu çalgının üstadlarına denetip onların takdirlerine mazhar olur; ayrıca, değişik beklentilere yönelik alternatif ses düzenleri ileri sürer; önerdiği düzenlerin mikrotonal notasyon fontlarını tasarlar; ortaya koyduğu nazari/teknik çalışmaları akademik ve mesleki camia ile paylaşır ve önde gelen isimlerle tartışır.

Ek bilgi

Dil

ISBN

Sayfa Sayısı

Kağıt/Cilt

Boyut

Basım Yeri

Basım Tarihi

Yayınevi