Türk Müzik Tarihinde Darü’l-Elhan ve Darül-Elhan Mecmuası

Karşılaştır

Açıklama

Cumhuriyet Dönemi Türk müzik kültürü, Türk müziği açısından önemli bir dönüşüme sahne olmuştur. Osmanlı Devleti’nin çöküşü ve Cumhuriyet Dönemine geçiş sürecinde kurulmuş olan Dârülelhan, Türkiye’de kurulan ilk resmî müzik okuludur. Bu kuruma verilen “Dârülelhan” adı Arapça olup, “nağmeler evi” anlamına gelmektedir.

Dârülelhanın Türk müzik kültürüne etki ve katkısının anlaşılmasında Cumhuriyet dönemi Türk müzik kültürünün durumunun bilimsel bir bakış açısıyla ortaya konulması önem taşımaktadır. Elinizdeki kitapta, Dârülelhanda gerçekleştirilmiş olan müzik eğitim ve öğretim faaliyetleri, sanat ve yayım faaliyetleri incelenerek, Dârülelhanın Türk müzik kültürü açısından önemi tespit edilmeye çalışılmıştır. Cumhuriyet Dönemi Türk müzik kütürüne ışık tutan kitap, müzik eğitimi veren kurumlara kaynak olabilecek niteliktedir.

Ek bilgi

Dil

ISBN

Sayfa Sayısı

Kağıt/Cilt

Boyut

Baskı

Basım Yeri

Basım Tarihi

Yayınevi

Yazar

Kubilay Kolukırık