2 sonuç gösteriliyor

Sale!

Ankara Devlet Konservatuvarı’nın Kuruluşu: Prof. Carl Ebert’in Raporları

10,00 9,00

İçindekiler

Önsöz

Kısaltmalar

Ankara Musiki Muallim Mektebi'nden Ankara Devlet Konservatuarı'na

Carl Ebert'in Hasan Ali Yücel'e Sunduğu Raporlar

Raporların Almanca Asılları

Ekler

Kaynaklar

Dizin

Sale!

Türk Musiki / Müzik Devrimi

19,00 17,10

Türk Musikisi’nde “Evrim-Devrim” Yaklaşımı
– “Avrupalı Gezginlerin Gözüyle Osmanlılarda Musiki”Adlı Kitaptaki Metinlerin Çok Seslilik Konusu Kapsamında Yeniden Değerlendirilmesi
– Türk Musiki Devrimi ve Ziya Gökalp
– Kemalist Bir Devrim:Türk “Musiki”Devrimi
– Türk Musikisinde Armoni Meselesi ve Mahmut Ragıp Gazimihal Etmeni