5 sonuç gösteriliyor

Sale!

Klasik Türk Musikisi Güftelerinde Osmanlıca Kelime Ve Terkibler

59,50 53,55

XIII. yüzyılda gelişmeye başlayan, XV. ve XVI. yüzyıllarda da gelişimini tamamlayan ve içerisinde bol miktarda Arapça ve Farsça asıllı kelimelerin bulunduğu bir yazı dili olan Osmanlıca, sadece Eski Türk Edebiyatı da denilen Divan Edebiyatının bir dili değil, günümüzde bile dil ve edebiyat alanlarında yapılan çalışmalara yön veren ve milletimizin muhteşem mazisiyle bağlantısını sağlayan çok önemli Türk-İslam kültür dilidir.
Bu çalışmada klasik Türk musikisi güftelerinde geçen ve Osmanlıca’da yer alan Arapça, Farsça kelime, terkib ve deyimlerle birlikte gerekli görülen Türkçe kelime, terkib ve deyimlere de yer verilmiştir.
Asırlara damgasını vuran Türk Musikisi sözlü eserlerinin doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlayacak olan güfteler ve güfte analizleri üzerine yapılan çalışmaların azlığı musikimiz açısından son derece önemli bir eksikliktir. Bu çalışma, bu yolda çalışma yapacaklara bir alt yapı oluşturmak bir bakıma da bu alandaki eksikliği gidermek maksadıyla Klasik Türk Musikisi güftelerinde geçen Osmanlıca kelime ve terkibler üzerinde yapılan bir incelemedir.
Bu çalışma aynı zamanda, kelime ve terkibler alfabetik sıralamaya göre verilmesi ve bir sanat dalı olan Klasik Türk Musikisi ile ilgili olması yönüyle de bir alan sözlüğü niteliğindedir.

Eğitim Müziği Besteleme Teknikleri

Müzik eğitimi, genel anlamda üç boyutta ele alınıp incelenir. Bunlar; en temelde “Müzik Kuramları Eğitimi” ve “Müziksel Söyleme Eğitimi” olarak

sıralanabilir. Fakat bu boyutlar içerisinde “Müzik Kuramları(Teorisi)” eğitimi diğer boyutlara göre bir öncelik / ön koşul görünümünde olması bakımından, diğer boyutlara göre daha büyük önem arz eder.

Zira bu alandaki bir eksiklik,başarısızlık, bilgisizlik veya tutarsızlık; direkt olarak müziğin öğrenim görülen diğer alanlarına da doğrudan yansır. Bu bağlamda, müzik teorisi bilgisi ile müziksel başarı arasında doğrudan bir ilişkiden bahsetmek de yanlış olmayacaktır.

Bu kitap; bu anlayıştan hareketle hazırlanmış ve odak noktası olarak da daha çok eğitim müziği esas alınmıştır. Kitap da bu alanda ihtiyaç duyulan pek çok konu ele alınmış ve özlü bir biçimde verilmeye gayret edilmiştir. Söz konusu çalışma bu haliyle, içerisinde temel müzik bilgilerinin yer aldığı ve müzik kuramları anlamında temel kaynak sağlayabilecek bir el kitabı görünümünde olup; özellikle “Eğitim Müziği Besteciliği” alanında çalışan veya çalışmak isteyen müzik eğitimcilerine de yol gösterebilecek niteliktedir.

Sale!

Türk Müziği Çocuk Şarkıları

27,00 24,30

Bu çalışma, Türk müziğinin zengin repertuarı içerisinde hitap edilen aslında ne kadar az eserin olduğu düşüncesinden yola çıkılarak hazırlanmıştır.
Kendi müziğimizin devam etmesinin en önemli garantisi bunun çocuklarımıza öğretilerek, gelecek kuşaklara ulaştırılmasıdır.

Sale!

Türk Musikisi Rehberi

45,00 40,50

Bu kitap, Türk mûsikîsi hakkında bilinmesi gereken temel konular içermektedir.

Türklerin kısa tarihçesi ve Mûsikîsî, Türk Mûsikîsînde eğitim ve öğretim kurumları, çeşitli ses sistemleri, akort sistemi, usûller, makamlar, türler, formlar, çalgılar, nazariyatçı, besteci ve icracılar, çeşitli dönemlere ve makamlara ait örnek eser repertuarı bu konular arasındadır.

Sale!

Türk Musikisi Üzerine Görüşler (Analiz Ve Yorumlar)

18,00 16,20

Bu çalışma, Türk müziğinin zengin repertuarı içerisinde hitap edilen aslında ne kadar az eserin olduğu düşüncesinden yola çıkılarak hazırlanmıştır.
Kendi müziğimizin devam etmesinin en önemli garantisi bunun çocuklarımıza öğretilerek, gelecek kuşaklara ulaştırılmasıdır.