14 sonuç gösteriliyor

Sale!

Operet Kralının Gizli Dünyası

22,50 20,25

Soğuk bir Şubat günü Heybeliada İskelesi'nde, birkaç balıkçı, “Hatırla Ey Peri O Mesut Geceyi” ve “Çok Yaşa Sen Ayşe” şarkılarının bestecisi Muhlis Sabahattin'i son yolculuğu için küçücük bir balıkçı teknesine yerleştirirler. Aralarında “zavallı adamın hiç kimsesi yok, bari bizde İstanbul'a gidelim” diyerek küçük tekneye binerler. Bu tekne Marmara'nın gri sularında süzülerek Karaköy'e varır.

Karaköy'e geldiklerinde kıyıdaki kalabalığı gören balıkçılar şaşkınlıkla olanları izlerler. Şehir bandosu Muhlis Sabahattin'in Ayşe'nin Duasını çalmaya başlar “Gel Sev Sen Okşa Beni, Çok Sev Sen Ayşe'ni” Kalabalık Kortej, Beyoğlu'nda Ağa Camiinde ilerlerken, kalabalığın içinde siyah tüllü şapkasının altında hüzünlü gözlerle bakan kadın ki, o kadın “Nevesser Kökteş”tir. Rivayet edilir ki son görevden sonra eve geldiğinde, bir sandık dolusu notaları ateşe atmıştır… Kim bilir belkide notalar o gün orada yandı, yada yanmadı… Belki de o sandık birkaç gün sonra Ses Operası'nın Şefi Kapocelli'nin yanında İtalya'ya doğru yola çıktı. Önemli olan Cumhuriyet döneminin bir Operet Kralı'ndan günümüze ne kaldığıydı. On yedi yıldır yaptığım araştırmalarda Muhlis Bey'in notalarının kayboluş öyküsü hep bir sır olarak kaldı. Ama ondan bize geri kalanlar ile bir dönemi ve Muhlis Sabahattin'in gizem dolu anekdotlarını, belgesel tadındaki bu kitapta bulacaksınız. -Berrak Taranç

Sale!

Kemençe Metodu 1

20,00 18,00
Sale!

Musiki İle Tedavi

50,00 45,00
Sale!

Çağdaş Türk Müziğinde: Dörtlü Armoni

20,00 18,00

İçindekiler

I.BÖLÜM

Üç sesli uygular
Uyguların İncelenmesi
Uyguların Bağlanışları
Katlama ve Eksiltmeler
Geçişler
Çalışmalar
Tam kalış – Kırık kalış
Kalıp yürüyüşler
Geçki
Değiştirimler
Süslemeler

II.BÖLÜM

Ezgi
Ezgide ikinci ses
Dört partili uygulama
Örnekler
Geçki kalıpları
Makam dizileri
Yapıtlardan örnekler

Sale!

Piyano İçin saz Eserleri

17,50 15,75

Eserler, tampere dediğimiz sistemde kullanılabilecek makamlardan seçilmiştir. Nihâvend, Bûselik, Hicaz v.b. Ezgiler, özgün haliyle bırakılarak, piyano eşlikleri sadece sol elde sınırlandırılmıştır.

Nihavend Saz Semaisi- Hasib Dede
Çeçen Kızı- Tanburi Cemil Bey
Rast Peşrev- Benli Hasan Ağa
Nihavend Longa- Kevser Hanım
Hicaz Sazsemaisi- Refik Talat Alpman
Nikriz Sirto- Refik Fersan
Mahur Sazsemaisi- Refik Talat Alpman
Nihavend Sazsemaisi- Mesut Cemil Tel
Muhayyerkürdi Sazsemaisi- Sadi Işılay
Nihavend Longa- Tamburi Cemil Bey
Nihavend Saz Semaisi- Reşak Aysu
Şehnaz Longa- Santuri Ethem

Türk Dilinin Diksiyonu – Prozodisi Vurgu ve Vurgulamaları İle Türk Musikisinde Prozodi

Müziğin sözlere, sözlerin nağmelere, çeşitli vâsıtalarla uygulanmasına ve her ikisinin de, beste diksiyonu, mânâ ve âhenk bakımından başarılı bir şekilde kaynaşmasına Mûsîkî Prozodisi denir. Nesir, nazım (şiir) ve inşâd ile hitâbette, dilin ve edebiyatın kuralları içinde önem taşıyan prozodiye de Edebi Prozodi denir. Prozodi, malzemesi dil olan, vurguyu, flolojik-fonetik sâha ile birlikte, edebiyatın özellikle şiir safhalarını içine alan ve mûsîkînin nağmelerini de güzele doğruya, mânâ ve âhenge yönelten bir ilimdir. Prozodi, ilminden pek çok alanda yararlanılır. – Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgilenen veya öğretim görenler için, nesir ve nazmın, prozodik özelliklerinin tenkîdi araştırmalarında yararlanılır. – İnşâdda ve hitâbette, edebi konuşma dilinin prozodisi ile şiirinin prozodisi, bir çeşit beste olayı ile kaynaşma halindedir. – Hem Türk, hem de Batı konservatuarlarında, sözlü mûsikî öğrenimi gören öğrenciler için prozodi ilmi büyük önem taşır. – Bestekârlar açısından ise, prozodinin hayati bir önemi vardır. Hâtasız bestelenmiş bir eser, zevkli bir vâsıta ile halkın diline ve gönlüne yerleşir, aynı zamanda sanat değerini yükseltir. – Ses sanatçılarının, her an karşı karşıya oldukları şarkı ve türküleri, doğru seslendirebilmek ve dinleyiciye en iyi şekilde aksettirebilmek yönüyle de prozodi önem taşır. – Güfte şairlerinin prozodiye, özellikle dikkat etmeleri gerekir. Çünkü onlar, hem edebi hem de mûsikî prozodisini bilmek mecburiyetindedirler. – Koro şefleri de, prozodiden, ses ve saz sanatçıları için yapacakları yorum ve uyum bakımından yararlanırlar. – Mûsikî münekkidinin tahlil-tenkit, analiz ve sentez yapabilmek açısından prozodi ilmine ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaç, ancak prozodiyi iyice öğrendikten sonra kendini gösterir. Prozodiyi bilmeyen ona ihtiyaç duymaz. Tenkitlerinde de hep hissiyâtiyla hareket eden bir yol tutat. Objektif olamaz. – Saz sanatçıları için, eserleri inceleme, yorumlama ve duygulu icrâ etmede yararlı olur. – Bunların yanı sıra, mûsikî zevki almış, bilinçli dinleyici kitlesinin oluşumunda da prozodinin rolü înkar edilemez. Prozodi ile dil ve müziğin estetik güzelliklerine alışmış kulaklar, basit ve bozuk eserleri değil, sanat değeri yüksek olanları dinlemek isteyeceklerdir. Dr. Saadet Güldaş, bütün bunlarla birlikte, daha pek çok sebepleri de göz önünde tutarak, yirmi yılı aşkın çalışma ve bol örnekli malzeme ile, prozodi konusunda çok ihtiyaç duyulan bu eserini kaleme almıştır.