Cihat Duman: 1984 Elaziz doğumlu. Malatya'da büyüdű. 2005 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. İstanbul'da avukatlık yapıyor.
Ya da Pişman Değilim ve kızkardeşleşmek adlı iki şiir kitabı vardır. Arkadaşlarıyla birlikte yeniyazı ve HurdaSanat dergilerini çikardı. Natama dergisini yayına hazırlayanlardan.

Cihat Duman - Yazarın kitapları

Kapat