Ali Ergur 1966 yılında Atina’da doğmuştur. 1985’te Galatasaray Lisesi’nden, 1989’da Marmara Üniversitesi Kamu Yönetimi Lisans Programı’ndan mezun olmuştur. Aynı üniversitede Siyaset ve Sosyal Bilimle Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimini 1992’de tamamlamıştır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Doktora Programı’ndan 1997 yılında, televizyon haberlerinin ekonomi politiği ve ideoloji üretme işlevi konulu bir tezi savunarak mezun olmuştur. 1990’dan itibaren akademik yaşama girmiştir: 1990-2000 yılları arasında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimle Fakültesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü’nde araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi unvanlarıyla çalışmıştır. 2000 yılında Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde Sosyoloji Bölümü’nün kuruluşunda bulunmuş, aynı kurumda bölüm başkanlığı görevini toplam dört buçuk yıl süreyle üstlenmiştir. Ali Ergur, 1998’den bu yana müzik üzerine denemeler kaleme almaktadır. Ayrıca, müzik toplumbilimi alanında akademik nitelikli çalışmaları ve yayınları mevcuttur. Bunlardan, Yiğit Aydın’la birlikte kaleme aldıkları ‘’ Patterns of modernization in Turkish Music as indicators of a changing society’’ Musicae Scientiae dergisinde 2006’da yayımlanmıştır. Müzik denemelerinin bazılarını, 2002 yılında Bağlam Yayıncılık tarafından basılan Portedeki Hayalet, Müziğin Sosyolojisi Üzerine Denemeler başlıklı kitapta bir araya getirmiştir. Yeni teknolojiler, sanayi-sonrası toplum, tüketim gibi konularda birçok akademik yayını bulunmaktadır. Ayrıca toplumsal bellek konusuyla da ilgilenen Ali Ergur’un 2006 yılında Bağlam Yayıncılık’ta yayımlanan Görkemli Unutuş, Toplumsal Belleğin Kıvrımlarında Dumlupınar Faciası adlı, editörlüğünü yaptığı bir kitabı da bulunmaktadır. Halen çeşitli mecralarda müzik üzerine düşünmeye ve yazmaya devam eden Ali Ergur, Anadolu Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’nda müziğin toplumbilimsel boyutları üzerine dersler vermiş ve vermektedir.

Ali Ergur - Yazarın kitapları

Kapat