Ayhan Zeren (Tokat, 1929 - Ankara, 2014) Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi'nden kimya yüksek mühendisi olarak mezun olmuştur. Yirmi dört yıl Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, iki yıl Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi'nde çalıştıktan sonra, 1985 yılında Selçuk Üniversitesi'ne geçmiştir. Fizikokimya profesörü olarak Eğitim Fakültesi Kimya Bölüm Başkanlığı yapan Zeren, 1991-1996 yılları arasında Müzik Eğitimi Bölümü Başkanlığını vekâleten yürütmüştür.
Müzikle lise öğrenimi sırasında ilgilenmeye başlayan ve tanbur çalan Zeren, Musiki Mecmuası'ndan çok etkilenmiştir. Müzikle ilgili ilk bilimsel araştırması da aynı dergide yayımlanmıştır. Kimya konulu akademik araştırmalarının yanı sıra müzikle ilgili birçok kuramsal araştırma yapmış, bildiri, makale ve kitap yayımlamıştır. 
Müzikle ilgili öğretim faaliyetlerine 1974 yılından itibaren Hacettepe Üniversitesi Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitüsü'nde dersler vererek başlayan Ayhan Zeren, 1985'ten itibaren iki yıl Gazi Eğitimi Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü'nde, 1987'den sonra da Selçuk Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümü'nde çeşitli lisans ve lisansüstü dersleri vermiş, lisansüstü çalışmalar yönetmiştir. 

Ayhan Zeren - Yazarın kitapları

Kapat