Béla Bartók (1881-1940) besteci, piyanist, folklor araştırmacısı ve etnomüzikolog olarak çağımızın çok yönlü musıki adamlarından biridir. Arkadaşı Zoltan Kodaly ile başladığı halk musıkisi çalışmaları sonunda, o zamana kadar "çingene musikisiyle" özdeşlenen Macar ulusal musıkisini "keşfetmiş" ve eserlerini bu musikinin özüyle yoğurarak, yirminci yüzyılda ortaya çıkan ulusal musıki akımlarının öncüsü olmuştur.

Bartók yalnız kendi ülkesinin değil, komşu ülkelerin halk musıkilerini de derinlemesine incelemiştir. Bartók'tan önce, "halk musıkisi" denilince sadece şehirli halkın musıkisi anlaşılırdı. Köylü halkın musıkisi onun çalışmalarıyla önem kazanmıştır.

Béla Bartók - Yazarın kitapları

Kapat