Berna Kurt Galatasaray Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü bitirdi. ‘’Dansçı Erkeğe Yönelik Önyargılı Bakışın Sinop Köçekleri Örneği Üzerinden İncelenmesi’’ başlıklı teziyle İstanbul Kültür Üniversitesi, Sanat Yönetimi Yüksek Lisans Programı’nı tamamladı. Yıldız Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi doktora programı’nda ‘’Türkiye’de Halk Danslarını Sahneleme Politikaları: Söylemler ve Estetik Yaklaşımlar’’ başlıklı doktora tezini sundu. Çeşitli üniversitelerde kuramsal ve uygulamalı dans dersleri ile Yakın Türkiye tarihi dersleri verdi. Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü’nde (BÜFK) icracılık, dans çalıştırıcılığı, koreografi, araştırma ve çeviri çalışmaları yürüttü. Mezuniyet sonrasında BFÜK’ün sanat danışmanlığını üstlendi ve çalışmalarına Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu’nda (BGST) devam etti. Çeşitli kurumlarda dans çalıştırıcılığı yaptı, atölyeler düzenledi. Feminizm, siyaset bilimi ve yakın Türkiye tarihi konulu kitap çevirileri yaptı. Dergi ve gazetelerde dans yazıları ve çevirileri yayımlandı. Bildiri, söyleşi, haber, eleştiri, çeviri vb. formatlardaki dans yazılarını http://dansyazilari.blogspot.com.tr/adresinde topladı. Dans Tarihi Yedinden Düşünmek kitabının redaktörlüğünü ve editörlüğünü üstlendi. Halen İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Sanat Yönetimi Bölümü öğretim üyesi. Dansı toplumsal cinsiyet etnisite vb. eksenlerinde tartışan atölyeler gerçekleştiriyor. Dans tarihi, etnokoreoloji, performans çalışmaları vd. alanlarda çalışma yürütüyor.

Berna Kurt - Yazarın kitapları

Kapat