Washington Üniversitesi'nde iletişim ve sosyoloji doçenti ve kıdemli veri bilim uzmanıdır.
Girişim İşçiliği: Yenilikçi Endüstrilerde Çalışmak ve Risk Yükü (Venture Labor: Work and the
Burden of Risk in Innovative Industries, MIT Yayınları) kitabının yazarıdır.

 

İntel Labs’de kıdemli araştırmacı bilim insanı ve Ölçüldü: Günlük Yaşamda Biyoalgılayıcı
Teknolojileri (Quantified: Biosensing Technologies in Everyday Life, MIT Yayınları) kitabının
yazarıdır.

Gina Neff-Dawn Nafus - Yazarın kitapları

Kapat