Kenan Göçer

Doç. Dr. Kenan GÖÇER

1975 yılında Adana’da doğdu. İlköğretim ve ortaöğretim boyunca hayatı Hatay’da geçti.

Maliye lisansını (1994-1998) Uludağ Üniversitesi’nde, yüksek lisans (1999-2002) ve doktorasını (2008-2012) İktisat Tarihi alanında Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı.

1998 yılında Maliye Bakanlığı’nda başladığı memuriyeti, 2014 yılına kadar çeşitli kamu kurumlarında mali hizmetler uzmanlığı ve yöneticilik ile devam etti.

2014 yılında başlayan Sakarya Üniversitesi’ndeki akademik hayatı bugün Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde Doçent olarak devam etmektedir.

İktisat tarihi alanındaki çalışmaları son zamanlarda (Türk) iktisat zihniyeti, iktisat düşüncesi, iktisat sosyolojisi, felsefe ve ekonomi-politik okumalarına doğru yönelmiş bulunmaktadır. Son çalışması olan Yunus Emre Aslında Ne Dedi adlı kitabı da Yunus’a izonomi temelli ekonomi-politik bir disiplinler-aşırı yaklaşım denemesidir.

 

KİTAPLARI:

  1. Kenan GÖÇER, Yunus Emre Aslında Ne Dedi?, Lejand, 2021.
  2. Kenan GÖÇER, Türkün İş Zihniyeti, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara 2019.
  3. Kenan GÖÇER, Bezmialem Vakıf Gureba Hastanesi, Okur Akademi, İstanbul 2018.
  4. Osmanlının İlk Ağır Sanayi Kitabı Sanâyi-i Cesîme, Selânikli Fazlı Necib, (Haz. K. Göçer), Okur Akademi, İstanbul 2017.
  5. Osmanlı’nın Son İktisat Kitaplarından İlm-i İktisad Dersleri, İbrahim Fazıl Pelin, (Haz. Kenan Göçer-Cem Çetin), Okur Akademi, İstanbul 2017.

(Selanik Ekolü’nden liberal iktisatçı-maliyeci, İstanbul Üniversitesi hocalarından Pelin’in eski Türkçe iktisat ders kitabının transkripsiyonu ve Pelin’in tanıtımı)

  1. Kenan GÖÇER, Yerel Yöneticilerin Mali El Kitabı, Ekin, İstanbul 2013.

(5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun yerel yönetimler mevzuatı açısından madde madde yorumlanması)

  1. Kenan GÖÇER, Safahatın Ulu Ortası: Fatih Kürsüsünde, Okur Kitaplığı, İstanbul 2013.

(Mehmet Akif Ersoy’un Safahat’ının 4. Kitabı olan Fatih Kürsüsünde’nin sadeleştirme ve yorumlaması)

  1. Kenan GÖÇER, Sözdeniz, Okur Kitaplığı, İstanbul 2011. (Şiir)

Kenan Göçer - Yazarın kitapları

Kapat