Melih Duygulu

Melih Duygulu 1967 yılında İstanbul’da doğdu. Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’nın Temel Bilimler Bölümü’nden 1989 yılında mezun oldu. Anadolu’nun çeşitli yörelerinde yerel müzikler üzerine araştırmalar yaptı ve bu alan araştırmalarının sonucunda 4000 civarında halk ezgisi, halk edebiyatı örnekleri, 80 kadar yerel çalgı ve çeşitli etnografik ürün derledi. Hollanda, Almanya, Belçika ve Fransa’da; Türkiye’deki yerel müzikler hakkında konferanslar verdi. Türkiye’de ve yurtdışında Türk müziği ve Ortadoğu müzik kültürlerine ilişkin uluslararası toplantılarda sunumlar yaptı. 1990 yılından itibaren yurtiçi ve yurtdışındaki dergi ve ansiklopedilerde müzikle ilgili bilimsel makaleleri yayımlandı. 

Music Instrument Museum’da (ABD-Arizona) Türkiye Bölümü’nün küratörlüğünü yaptı. Çeşitli müzik kurullarında seçici kurul üyesi olarak çalıştı. 

Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’nda (1989-1994), İÜ Devlet Konservatuvarı’nda (1989-1991), Rotterdam Konservatuvarı’nın Dünya Müzikleri Bölümü’nde (2006-2012) ve Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün lisansüstü müzik programında (2005-2013) halk müzikleri ve etnomüzikoloji ile ilgili dersler verdi. 1994 yılından itibaren Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. Halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı’nda görev yapmaktadır. 

1997 yılından itibaren Türkiye’nin müzik kültürünü sesli yayımlar halinde geniş kitlelere tanıtmak ve uluslararası platforma taşımak amacıyla başlattığı proje çerçevesinde 32 adet CD/kitap hazırlayıp yayımlamıştır.

Gaziantep Türküleri(1995), Alevi Bektaşi Müziğinde Deyişler(1997), Türkiye’de Çingene Müziği(2006), Türk Halk Müziği Sözlüğü(2014) adlı yayımlanmış dört kitabı bulunmaktadır. 

Melih Duygulu - Yazarın kitapları

Kapat