Recep Uslu
1958 yılında Ordu'da doğdu. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ni bitirdi. 1987den sonra TDV İslâm Ansiklopedisi'nde çeşitli hizmetlerle birlikte yazarlik vaptu. Islàm tarihi alanında yüksek lisans ve doktora tezi hazrladı. ITÜ TÜrk Musikisi Devlet Konservatuarı'nda öğretim üyesi oldu. Arapça, Farsça ve İngilizce bilen yazarın müzik tarihi ile ilgili calışmaları şunlardır: Ladikli Mehmed Çelebi Üzerindeki Şüpheler (Musiki Mecmuast. sy. 462, 1998), Fatih Döneminde Yaşamis Musikişinaslardan Şems-i Rumî ve Eseri (International Congress on Learning and Education in the Ottoman World, Istanbul 1999), Fatih Devrinde Musiki ve Musikişinaslar (Musiki Mecmuas1, sy. 465, 1999), XV. Yüzyılda Osmanlı ve Orta Asya'da Musikişinaslar (Yeni Türkiye: Osmanlı özel sayısı, X), Osmanlılarda Batı Musikisi Teorisi Kitapları (Orkestra, sy. 307, 1999), Fatih Döneminde Mistikler ve Musiki (Toplumbilim, sy. 21. 2000), I1. Murat ve Musiki (Journal of the AcademicStudies, sy. 4, 2000)

Recep Uslu - Yazarın kitapları

Kapat